Welkom by ons Webbediening

1 Petrus 5 vers 6,7 "Onderwerp julle in nederigheid aan die kragtige hand van God,
sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het.
Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle."

  Belangrike Datums
  08h30 Eietydse diens in die kerk   09h45 Kategese   10h00 Klassieke diens in die kerk

  KWARTAALPROGRAM
  Vrydag 25 Oktober Kosverkope Fonteinvriende.
  Sondag 27 Oktober Hervormingsfees en 10de maand dankoffer.
  Sondag 3 November 09h00 Gesamentlike Nagmaal en inwyding van kerkgebou.
  Vrydag 8 en Saterdag 9 November Gemeente se Kersmark.
  Sondag 10 November Hein Knoetze, wat skoolhoof was by die Driehoek skool toe die
  loopbrugramp plaasgevind het, kom lewer sy getuienis by altwee eredienste.
  Sondag 17 November om 09:00 Gesamentlike eietydse Kerssangdiens
  Sondag 17 November Kategese afsluiting.
  Sondag 24 November om 09:00 Gesamentlike klassieke Kerssangdiens.

  Tydens die afgelope week het die 17de Algemene Sinode van die NG Kerk in Boksburg
  bymekaar gekom.   Kliek hier vir meer inligting.
  Kliek hier vir die persverklaring oor selfdegeslagverhoudings.

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555
  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.