Welkom by ons Webbediening

Jeremia 29 vers 11b, 12 & 13. "Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê.
Julle sal na My roep en kom bid. Ek sal na julle luister. As julle met alles in julle na My soek, sal julle by My uitkom.
Julle sal julle doel bereik deurdat Ek die taal van julle hart sal verstaan."

  Belangrike Datums
  Volledige Digitale Erediens
  Sondag, 6de Desember om 07h00 beskikbaar


  Erediense in die kerkgebou
  Sondag 6de Desember om 09h00
  Bespreking van eredienste     en     Sake vir gebed


  Kraggakamma Huisgeloof vir kleingroepe, families en stiltetyd
  30 November - 3 Desember 2020


  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf


  DIE BYBEL 2020, 'n DIREKTE VERTALING IS BESKIKBAAR
  Hierdie nuwe vertaling word volgende Sondag amptelik
  bekendgestel en kan reeds by die Bybelgenootskap
  van Suid Afrika aankoop word.

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2020 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.