Welkom by ons Webbediening

Jeremia 33 vers 3 "Vra My, en Ek sal jou van ongelooflike dinge vertel
oor wat hier gaan gebeur, waarvan jy niks weet nie."

  Belangrike Datums

  Sondag 17 November 09h00 Eietydse Kerssangdiens

  Sondag 17 November 10h00 Kategese afsluiting

  Sondag 24 November om 09:00 Gesamentlike klassieke Kerssangdiens.


  Die 17de Algemene Sinode van die NG Kerk het bymekaar gekom in Boksburg.
  Kliek hier vir meer inligting.
  Kliek hier vir die persverklaring oor selfdegeslagverhoudings.


  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.