Welkom by ons Webbediening

Jesaja 55 vers 8 & 9 "My gedagtes is anders as julle s'n, en julle paaie is nie my paaie nie," sê die Here.
"Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is wat Ek doen, hoër as wat julle doen en my gedagtes hoër as julle gedagtes."

  Belangrike Datums
  Indien jy 'n erediens wil bywoon, kan jy die volgende skakel gebruik om
  aanlyn vorm te voltooi. Die hou van eredienste is onderhewig aan al die
  Covid regulasies. Maskers moet gedra en 'n veilige afstand gehandhaaf
  word. Daar mag nou 250 persone per erediens in die kerkgebou wees.

  Volledige Digitale Erediens
  Sondag 16 Mei @ 08h30 "Live" Eietydse Diens
  Sondag 16 Mei @ 10h00 "Live" Klassieke Diens
  Sondag 16 Mei @ 18h30 "Live" Pinkster Diens
  Huisgeloof 16 Mei 2021           Preek Beoordeling

  Sake vir gebed
  Wat is ware gebed?           Saamstap Stiltetyd

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.