Welkom by ons Webbediening

Psalm 103vers 1, 2 & 5. "Ek wil die Here loof, met alles wat in my is,
wil ek Sy Heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van Sy weldade vergeet nie.
Wat my die goeie in oorvloed laat geniet, wat my die jeugdige krag van ‘'n arend skenk."

  Belangrike Datums
  08h30 Eietydse Diens
  09h45 Kategese opening vir Graad 1 tot 11 in die saal
  10h00 Klassieke Diens
  Die deurdankoffer gaan vir Sinodaal - Hulp aan Gemeentes

  Program vir die Week
  20 Januarie 17h30 Musiekbediening
  20 Januarie 19h00 Gemeentebediening
  21 Januarie 19h00 Leef@Kerk opening
  22 Januarie 18h00 Selleiersopleiding
  25 Januarie 05h00 Mannebyeenkoms te Lilylaan 68

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2020 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.