Welkom by ons Webbediening

Romeine 15 vers 13 "Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en
vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees."

  Belangrike Datums

  Sondae om 09h00 Gesamentlike eietydse diens
  Kersdag om 09h00
  Oujaarsdens op 31ste Desember om 18h30

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf


Musiek koordineerder/Orrelis Vakature
Gemeente profiel
Kraggakamma Gemeente is 'n dinamiese gemeente in Sunridgepark, Port Elizabeth. Ons is saam onderweg en onder permanente konstruksie. Ons verwelkom alle mense om saam met ons te groei in Jesus Christus. God se roeping vir ons is om sy fontein van liefde vir die wêreld te wees.
Die gemeente het tans twee eredienste per Sondag wat elkeen 'n unieke spiritualiteit bedien. Aanpasbaarheid by die verskillende style van aanbidding sal in die aansoeker se guns tel.

Vergoeding: SAKOV skale as riglyn
Kort CV met kwalifikasies en ervaring en die name en kontaknommers van 2 referente
Sluitingsdatum vir aansoek: 20 Januarie 2020
Diensaanvaarding: So gou as moontlik na aanstelling.
Stuur aansoek aan: kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za
Rig navrae aan Niekie Oosthuizen by tel 041-36001484 tussen 09:00-10:00 in die oggend.

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.