Welkom by ons Webbediening

Jeremia 32 vers 18b & 19 "U is die groot en magtige God. Hulle noem U Here die Almagtige!
U het groot wysheid en doen groot dade. Daar is net mooi niks wat mense doen wat U nie raaksien nie.
U vergoed mense vir wat hulle gedoen het en wat hulle oplewer."

  Belangrike Datums
  Volledige Digitale Erediens
  Sondag, 27ste September om 07h00 beskikbaar

  Eredienste hervat 6de September 2020 in die kerkgebou
  Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies
  Ons sien die HEROPENING as die begin van 'n nuwe deur met
  eindelose potensiaal. Kom beweeg saam.

  Kraggakamma Huisgeloof vir kleingroepe, families en stiltetyd
  26-30ste September 2020

  Sake vir gebed

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2020 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.