Welkom by ons Webbediening

Hebreërs 4 vers 16 "Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon,
sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word."

  Belangrike Datums
  18 Augustus 09h00 Gesamentlike nagmaal in die eietydse diens

  Program vir die Week
  20 Augustus 19h00 Leef@Kerk
  21 Augustus 19h00 Kerkraadsvergadering

  20 September Aansoeke vir stalletjies by Kraggakamma Kersmark sluit

  08 - 09 November Kraggakamma Kersmark

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Die NG Kerk en grondhervorming
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.