Welkom by ons Webbediening

Kolossense 4 vers 6 (NLV) "Met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is,
moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee."

  Belangrike Datums
  Indien jy 'n erediens wil bywoon, kan jy die volgende skakel gebruik om die aanlyn
  vorm te voltooi. Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies.
  Maskers moet gedra en 'n veilige afstand gehandhaaf word. Daar mag nou 250
  persone per erediens in die kerkgebou wees.

  Volledige Digitale Erediens
  Sondag 11 April @ 08h30 "Live" Eietydse Diens
  Sondag 11 April @ 10h00 Klassieke Diens
  10:00 - Kategese by die kerkgebou vir graad 7 tot 11. Covid protokol is in plek en ons
  sal alles in ons vermoë doen om die jongmense veilig te hou.
  Graad 1-6 kategese vind by ouerhuise plaas.
  Sake vir gebed
  Huisgeloof 11 April 2021

  Wat is ware gebed?           Saamstap Stiltetyd
  Sewe gebedspunte gedurende Ramadan
  Jericho-Walls-Ramadan-2021-prayer-guide

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.