Welkom by ons Webbediening

Esegiël 36 vers 26 "Ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees.
Ek vat die ou kliphart van sonde uit julle liggaam weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart."(Nuwe Lewende Vertaling)

  Belangrike Datums
  Indien jy 'n erediens wil bywoon, kan jy die volgende skakel gebruik om aanlyn vorm te
  voltooi. Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies. Maskers moet
  gedra en 'n veilige afstand gehandhaaf word. Daar mag nou 50 persone per erediens in
  die kerkgebou wees.

  Volledige Digitale Erediens
  Sondag 20 Junie 09h00 "Live" Diens   Tema van Erediens: Hoe lyk jou stap?

  Huisgeloof 20 Junie 2021               Sake vir gebed 20 Junie 2021

  10:00 Kategese by die kerkgebou vir graad 7 - 11.
  Covid protokol is in plek en ons sal alles in ons vermoë doen om die jongmense veilig te
  hou. Graad 1 - 6 kategese vind by ouerhuise plaas.

  Wat is ware gebed?           Saamstap Stiltetyd Junie 2021

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.