Welkom by ons Webbediening

50 Minute van 50 jaar se genade
  Belangrike Datums

  Sondag 3 Desember @ 09:00
  Tema: Moeg gewag     Matteus 25:1-13

  Kommunikamma 3 Desember 2023
  Huisgeloof 3 Desember 2023

  Herderlike Brief Algemene Sinode 2023

Bybelgenootskap         Gemeentebedienning         Getuienisaksie

Jeugbedienning         Jongmense       KammaKidz

Kleingroepbediening       Kommunikamma       Mannebediening

Musiekbediening       Padlangs       There4Ministries      Vroue in Aksie

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.