Welkom by ons Webbediening

Psalm 1 vers 1-3 "Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie,
nie met sondaars omgaan nie en met ligsinniges saamspan nie,
maar wat in die Woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink.
Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie."

  Belangrike Datums
  23 Februarie om 09h00 Gesamentlike nagmaalsdiens

  Program vir die Week
  25 Februarie Leef@kerk
  26 Februarie 18h30 Aswoensdagdiens
  Aswoensdag is die begin van Lydenstyd en die voorbereiding vir die viering van Paasfees.
  Dit is tradisioneel 'n tyd van gebed, skuldbelydenis en verootmoediging waardeur ons as kinders
  van die Here voorberei vir die groot lydensweek en Paasfees.
  Ons wil jou uitdaag om in die sewe weke tot Paasnawek om te vas van iets waarvan jy baie hou.
  Dalk is dit lekkergoed, koffie of TV kyk? Dalk het dit iets met sosiale media te doen.
  Daardeur herinner ons onsself op 'n klein manier aan Sy lyding en kan jy sommer gesonder ook
  anderkant uitkom.

  28 Februarie 05h00 Manne byeenkoms by Elandre Bosch, Lilylaan 68
  28 Februarie om 19h00 Mathys Roets optrede

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

  Baie geluk aan die jongmense wat die 16 Februarie 2020 belydenis van geloof afgelê het:
  Ina Botes, Jean-Mari Mulder, Jane Nel, Dylan Opperman, Line Redpath,
  Linzi Scholtz, De-Leon Strydom, Chantene van Biljon, Carika van Heerden


Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2020 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.