Welkom by ons Webbediening

1 Joh 4 vers 18. "Waar liefde is, is geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees,
want vrees verwag straf en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie"

  Belangrike Datums

  23 Junie 9h00 Eietydse diens in die saal

  24-28 Junie #imagine kidz inskrywings vorm & Groepleiers inskrywings vorm

  Alle eredienste sal in die saal gehou word totdat verbeterings aan die kerkgebou
  afgehandel is:
  30 Junie 9h00 Eietydse diens in die saal
  23 Junie 9h00 Eietydse diens in die saal
  7 Julie 9h00 Eietydse diens in die saal

  20 September Aansoeke vir stalletjies by Kraggakamma Kersmark sluit

  08 - 09 Nov Kraggakamma Kersmark

  Indien u by 'n selgroep wil aansluit, kontak dr Deon Els by sel 072 276 7555

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Die NG Kerk en grondhervorming
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com† Na bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.