Lukas 14 vers 28: Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken,
om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?


Wie is ons?

Willie Esterhuizen (Voorsitter)
041 360 5414 of 083 651 1720
Anita Esterhuizen (Sekretaresse)
Daan Venter (Koster)
Ds MG van Rooyen
Dr Deon Els
Renier du Preez
Sakkie Potgieter
Thinus van der Vyver
Wat doen ons?

Toesig oor die toestand van kerkgeboue en die pastorie
Instandhouding van alle eiendomme en los bates
Verkryging van eiendom / los bates
Vervreemding van eiendom / los bates
Onderhandelings en finalisering van huurkontrakte met verskillende huurders
Ons is ook betrokke by die verkryging en/of vervreemding van eiendom

Tuinbou
Muur van Herinnering

Hoe kan jy by ons inskakel?

Deur jou kundigheid aan te bied aan die kommissie
Deur jou kennis te deel t o v instandhouding
Deur hulp aan te bied met instandhouding van toerusting
Deur vir die kommissie te bid vir insig
Deur te kom help met snoei van die bome onder leiding van Tuinboukommissie

Die Muur van Herinnering is uitgebrei met 224 addisionele nissies. Skakel gerus ons kerkkantoor vir meer inligting.

   


Verbeteringe aan kerkkompleks vir meer effektiewe bediening

EIENDOMME & TUINBOU BEKENDSTELLING POWERPOINT


Indien u sou belangstel om by die kommissies betrokke te raak kan u skakel:

Eiendomskommissie - Willie Esterhuizen
Telefoon 041 360 5414 (h)
Selfoon 083 651 1720

   

   

   


† Na Bo †
© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.