Hand 1 vers 8: En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en ook in Samaria en die uithoeke van die aarde


Wie is ons?

Gerrit Coetzee (Voorsitter)
MG van Rooyen (Leraar)
Heila van der Merwe
Gert Harmse
Margita Marx
Andre Barnard
Laura Krause
Wat doen ons?

Ons visie is om as gemeente 100% getrou te wees aan Jesus se groot opdrag. Ons missie is om, in afhanklikheid van die Heilige Gees, alle lidmate ten volle betrokke te kry by sending- en uitreikaksies binne en buite die gemeente, sowel as by die ondersteuning van die persone daarby betrokke.
Bedieninge 2019
Jerusalem Kleinskool Inisiatief     WWJD
Judea Cala
Samaria GfA     There4     FEBA Radio
Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak gerus vir:
Gerrit Coetzee 041 360 1946 of 082 414 5258
of

MG v Rooyen
041 360 0665 of 083 413 7100


BEKENDSTELLING VAN GETUIENISAKSIE

Getuienisaksie: Verslae Januarie 2019
Dankie aan almal wat geroep is tot hierdie bedieninge en vir elkeen se ondersteuning.
Bid en bly gehoorsaam aan die Here se groot opdrag om dissipels te maak.
Lees die nuutste verslae van die Getuienisaksie se bedieninge wat ons gemeente ondersteun:
Jerusalem     Kleinskool Inisiatief             WWJD
Judea     Cala
Samaria     Gospel for Asia             There4-Bedieninge             FEBA Radio Nuusbrief April 2019

Bediening Kontakpersoon Telefoonnommer E-pos
Aksie België vir Christus (ABC) Giel Meyer 082 873 9844 Giel.meyer@outlook.com
Cala      
FEBA Radio Suid Afrika
September nuusbrief
Jurie Vermeulen 012 335 5708 info@febaradio.co.za
Frankryk Heila van der Merwe 041 360 1688 heilavdm@gmail.com
Geopende Deure Gert Harmse 082 906 6924 gerth@feltex.co.za
Gospel for Asia Andre Barnard 041 360 0198
082 921 8762
 
Seyisi - Gemeente Kwazakhele      
Kleinskool Inisiatief Margita Marx 041 364 1686
082 337 4336
frans.marx@mweb.co.za
Muapula: Skool en Paulus Projek      
SIM (Serving In Mission) Gert Harmse 041 364 2732 gerth@feltex.co.za
Thailand Heila van der Merwe 041 360 1688 heilavdm@gmail.com
There4-Ministries Gerrit & Janine 041 360 1946
082 414 5258
support@there4ministries.org
WWJD Brendon & Christelle 082 324 3662
082 324 4111
brendonslabbert@outlook.com christelleslabbert@live.co.za

Klik op Bybelgenootskap se banier, dan neem dit jou direk na hul bladKlik op PE-Noord se banier, dan neem dit jou direk na hul blad


Kraggakamma Getuienisaksie

Die bekende Edison Queiros het 'n paar jaar gelede 'n klompie "sendingbetrokkenes" by die Somerstrand NGK toegespreek. Sy betoog het daaroor gegaan dat hy in die verlede by gemeentes gevra het dat 'n toegewyde groepie gelowiges, wat 'n passie vir sending het, 'n kommissie moet vorm, maar dat dit dalk 'n fout was. Die rede hiervoor, het hy aangedui, is die roeping aan die hele gemeente om betrokke te wees by sending. Die hele kerkraad en eintlik almal in die gemeente behoort betrokke te wees, nie slegs 'n groepie wat maar as 'n "sub-afdeling" van die kerkraad funksioneer nie.

Dit is dan ook die droom van Kraggakamma se getuienisaksie dat ons al hoe meer mense sal betrek by die enigste taak wat aan ons opgedra is deur Jesus na sy opstanding uit die dood.

Op pad daarheen het ons ook die volgende droom: dat die selgroepbeweging in die gemeente van krag tot krag sal gaan, en dat die selle sal begin om verantwoordelikheid vir die onderskeie getuienisaksies te neem.

Slegs in die saam gehoorsaam wees aan Jesus se opdrag, kan die ledemate van Christus se liggaam mekaar opbou. Dit is dus nie die tipiese onderskeid tussen "uitbou" en "opbou" nie.

Dis so goed jy probeer 'n Springbokspan bou deur hulle saam te bind in 'n omgeegroepie, maar van rugby is daar geen sprake nie! Jy kan hulle slegs opbou as span wanneer dit gaan oor die taak waarvoor hulle daar is om rugby te speel en te wen. Dieselfde beginsel is waar van die Kerk en gemeente omgeegroepies ens sonder dat die "game" gespeel word, lei tot niks. Dis die "game", die taak voorhande, wat 'n mens saambind en waarbinne die ander goed moet funksioneer.

Tans is ons oë op die volgende gefokus: dat ons die bestaande aksies beter sal ondersteun en dien, en dat ons nie net die persone sal ondersteun nie, maar ook die passie sal ontwikkel vir die onderskeie aksies self. Ons het nodig om nie net vir die sendeling nie, maar ook vir die land of groep te bid waar die aksie aan die gang is. Ons sal nooit almal ewe geroepe voel vir al die onderskeie aksies nie, maar ons moet die passie van die sendeling en die belang van die betrokke sending baie goed kan verstaan en voel.

Indien u wil gehoorsaam wees aan die Here se opdrag en roeping, kontak ons asb, ons sal u help om betrokke te raak waar die Here u wil gebruik. Ons het 'n lys met "vriende van die getuienisaksie", mense wat ons kan kontak indien ons hulp met die reël van 'n funksie of iets anders nodig het. U is meer as welkom om te vra dat u naam daar bygevoeg word.

† Na bo †
© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.