Johannes 15 vers 4: "Julle moet in My bly en Ek in julle.
'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie"


Wie is ons?

Die volgende mense is betrokke by die reëlings:

Fonteinvriende
Kontakpersoon: Elna Thiart by 083 662 1774
Alle afgetrede persone is baie welkom om by ons byeenkomste in te skakel.

Bybelstudie Kontakpersone:
Myra Schmidt 041 360 2702 en 082 293 8985
Wat doen ons?

Ons byeenkomste vind elke derde Donderdag van die maand plaas. Tydens ons maandelikse komiteevergaderings beplan ons watter vorm die byeenkomste sal aanneem, byvoorbeeld die optrede van 'n spreker of 'n kunstenaar, 'n uitstappie of betrokkenheid by 'n ander gemeente. Ons dank elke keer ons Hemelse Vader dat Hy ons, ten spyte van ons grys koppe, nog in Sy gemeente wil gebruik.
Hoe kan jy by ons inskakel ?

Alle senior lidmate oftewel ervare jeug is baie welkom om by ons byeenkomste in te skakel. Ons soek vrywilligers om te help met vervoer en/of voorbereiding van verversings.
Kom in aanraking met bogenoemde persone indien u kan help.

Bloemendal en Sherwood het die Fonteinvriende se vrugtefees die 11de April saam met hulle kom vier.
Chantelle Jonker (maatskaplike werker CMR) het geselsies aangeknoop met die dames voor die verrigtinge begin het. Die Fonteinvriende het Kammaland opgevoer: Humpty Dumpty, Die Drie Varkies, Sneeuwitjie en nog ander. Die gehoor het dit terdeë geniet, veral toe die wolf (dominee Van Rooyen) doodgeskiet is. Magda van Solms het gesê al is hulle oud, kan hulle die lewe nog geniet. Hulle het die rykdom van wysheid en die lewe. Bloemendal het gepraat oor die vrug van die Gees en het 'n klein sketsie voorgedra oor die vrugtefees en watter nut jy vir elke vrug kan vind. Van appels het sy gesê "An apple a day keeps the doctor away." Hulle het afgesluit met die Christelike lied We bless Your name. Die laaste item was die liedjies Ek sal getuig en You raise me up deur Levona en haar begeleier. Truida (CMR ) het afgesluit met gebed en gesê asseblief en dankie is die mooiste woorde. Ons gebed moet wees: As dit die Here se wil is...

 


Fonteinvriende vier Valentynsdag
Almal moes vanjaar in rooi getooi wees vir die Fonteinvriende se Valentynsdagviering die 21ste Februarie -hetsy deur rooi klere aan te trek of deur rooi bykomstighede te dra. Volgens die foto's het almal pragtig gelyk. Die sangeres Berneace Slabbert het die oggend verder opgevrolik deur gospelliedjies te sing en twee van haar vriende het haar bygestaan met musiek wat vooraf opgeneem is. Almal het die heerlike vrugteslaai en roomys wat die Fonteinvriende-komitee voorgesit het, gedurende die pouse geniet terwyl hulle sommer net lekker saamgekuier het. Daar was ook 'n gelukkige trekking waar een persoon by elke tafel die kans gehad het om 'n vraag te beantwoord. Die eerste persoon aan daardie tafel wat die regte antwoord kon verskaf, het die prys ontvang - dit was nogal baie pret.
[Ingestuur deur Naomi Heyns]

 

 


SENIOR DAMES BYBELSTUDIE

Kontakpersoon : Sarie Lahoud 041 365 0004

Hierdie was die eerste Bybelstudiegroep wat in die gemeente Kraggakamma begin is. Die kerkgebou is in 1975 ingewy en mev Judy Viljoen het die volgende jaar met 'n dames Bybelstudiegroep begin. Aanvanklik het sy self die leiding geneem. Later is besluit dat verskillende lede van die groep, soos Matty Knoetze en Myra Schmidt, beurtelings leiding sou neem. In daardie stadium het hulle van Bybelkor se boeke gebruik gemaak. So het hulle onder andere die boeke van Romeine en Openbaring deurgeworstel.

Eleanore Zerbst het by die Bybelstudie groep aangesluit en later die leiding oorgeneem en daarmee voortgegaan tot haar dood in April 2011. Sy was 'n besonder begaafde vrou wat 'n passie vir haar godsdiens gehad het. Sy en haar man, Louis, het dikwels reise na die Bybellande onderneem. Sy kon haar kennis en ervarings in Israel en baie van die stede waarvan ons in die Bybel lees vir ons deurgee. Sy het vir ons as't ware die wêreld, waar Christus gelewe het en ook waar Paulus en die dissipels gereis het, geopen. In ons groep is daar toegewyde Christene wat bydraes kon lewer. Ons het dus vrugbare besprekings gehad en dit het gelei tot almal se geestelike groei.

Na die dood van Eleanore, is besluit dat van ons lede, wat daarvoor kans gesien het, elkeen vir 'n kwartaal leiding sou neem. Die volgende persone neem nou leiding: Matty Knoetze, Myra Schmidt, Duoletta van der Merwe, Stella Scheepers, Heleen Barkhuizen en Frances Supporta. Elkeen van hulle doen baie navorsing en is goed voorbereid. Ons het dan ook lede wat baie kennis van die Bybel het en dit lei tot interessante besprekings. Van tyd tot tyd maak ons gebruik van sprekers. Ons gebruik ook van on predikante wat soms vir ons vrae, waarmee ons worstel, beter belig. Met al die inligting wat ons kry, is dit natuurlik dat dit ons gebede beinvloed. Verder kan daar besluit word waar ons hulp, fisies en finansieel kan aanbied.

Tans bring ons elke Woensdag geld vir 2 bussies. Die een is vir brood vir Kleinskool en die ander een se geld word vir verskillende welsynsaksies gegee soos byvoorbeeld vir die gesinne in ons gemeente wat finansiële probleme ondervind.

Op die oomblik is daar 19 lede in ons groep. Alhoewel daar gevoel is dat ons moet verdeel, wil niemand afstig nie. Dit is omdat daar so 'n band van meelewing en liefde tussen ons bestaan. Waarskynlik is dit ook omdat baie van ons deur ernstige siektetoestande gegaan het en deur die genade van God en die ondersteuning en gebede van ons lede genesing ondervind het. Baie van ons kan van wonderwerke getuig.

Ons glo dat ons nie toevallig in hierdie gemeente geplaas is nie. Dit is waar die Here ons op hierdie oomblik wil hê.

Vir ons is dit dus 'n wonderlike voorreg om elke Woensdagoggend bymekaar te kom om inspirasie uit God se Woord te ontvang.† Na bo †
© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.