Azalea-sel

Wie is in ons selgroep?

Harry & Jean-Mari Oberholzer
Maria & Mike Latsy
Cobus & Christa van der Vyver
Zelda & Hennie Bakes

Wat doen ons?

Ons kom Donderdae om 19:30 - 21:30 bymekaar

Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak Jean-Mari 083 657 9194

Ons dien 'n God van wonders
"As ek in die aand na die sterre kyk
En ek sien die maan wat helder skyn
Weet ek as die oggend breek
Is dit weer 'n nuwe wonder."

Dít het ons, die Azalea-selgroep, die afgelope naweek weer ondervind toe ons, vir die naweek saam weggebreek het. Ons het die natuurskoon geniet, saam gesels, geskerts, kos gemaak, geëet en gekuier, maar ook saam stil geword om Sy Woord en die Here met ons sang geloof en geprys. Watter wonderlike ondervinding was dit nie!
Dankie vir Jean-Mari en Harry wat die naweek gereël het, maar die grootste dank aan God vir die wonderlike weer en seën wat ons kon geniet het en dat ons saam met ons VADER kon vadersdag vier.

Ons was by St Francis langs die kanale. Baie mooi.
[Ingestuur deur Cobus van der Vyver]


Azalea-sel se uitreik na PE-NOORD
Die Azalea-sel het Vrydagaand 29 Mei bymekaar gekom om meer as 100 jaffels vir PE-Noord se kerkbasaar gebak. Hul basaar was Saterdag 30 Mei en ons het die jaffels vroeg daar afgegee sodat hulle dit kon verkoop. Ons het ook die basaar gaan ondersteun en heelwat van ons lidmate daar raakgeloop.

Hoe lekker was dit nie om as 'n sel soiets saam te doen nie! Nog lekkerder was dat ons dit aan die Here kon opdra en Sy seën ook op hierdie gemeente kon afbid. Wonderlik om te kon sien dat die Here van gewone mense gebruik maak om 'n gemeente wat sukkel, aan die gang te hou. Ds Johan en sy eggenote stel Kraggakamma se hulp en deernsis met hul gemeente baie hoog op prys.
[Ingestuur deur Cobus van der Vyver namens die Azalea-sel]

 
 
 

Sel by kerslig
Die Azalea-sel het gisteraand bymekaargekom. Daar was 'n kragonderbreking, maar dit het ons nie verhinder om 'n baie geseënde byeenkoms te hê nie. Met kerse en flitsligte het ons voortgegaan en soos Francois (ons het hom vir die aand genooi) in sy gebed gesê het: "Dit moes baie na-aan dit wat die gemeente van Korinte jare gelede ondervind het, gewees het."

Foto: Francois Maritz, Maria Latsky, Cobus en Christa van der Vyver en Zelda en Hennie Bakkes. Mike Latsky het die foto geneem.† Na Bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.