Bosviooltjie-sel

Wie is in ons selgroep?

Pierre Rootman

Wat doen ons?

Ons kom Donderdae om 19:00 - 21:00 bymekaar

Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak Pierre Rootman 082 976 0848

Bosviooltjie-sel se uitreik na PE-Noord
So 'n stukkie geskiedenis en terugvoer oor die Bosviooltjie-selgroep se uitreik na PE-Noord gedurende die laaste week in Mei 2015.

Ons het in 2009, toe ons nog die Magrietjie-selgroep was, betrokke geraak by PE-Noord. Ek was saam op 'n ringsvisitasie by daardie gemeente. In hul verslag oor suksesse en uitdagings het hul vertel van hul sopkombuis en tweedehandse klerewinkel. Wat ons veral ook getref het, was die saamstaan onder armoedige omstandighede, hul entoesiasme en gewilligheid om hul probleme op te los en dinge te laat werk ten spyte van kwynende getalle. Op daardie stadium het die Magrietjies nog gesoek na 'n aksie waar ons as sel betrokke kan raak. By ons selbyeenkoms het ons toe besluit om by te dra tot die koste van hul Saterdagoggend-sopkombuis waar hul partykeer tot 400 mense voorsien het. Die poging het die afgelope vyf jaar net eenvoudig aanhou groei.

Toe die sel vermeerder het tot Bosviooltjies en Azaleas, het ons net saam voortgegaan. Gesinne wat nie eers aan ons selgroepe behoort nie het vir ons bydraes begin stuur en doen dit nog konstant. Toe ons weer sien, was ons ook ingetrek in hul tweedehandse klerewinkel. Hoe dit gebeur het, weet ek nie. Toe spring Kraggakamma. Van oraloor uit die hele Kraggakamma het ons klere, meubels en huisware begin kry en aanhou kry. Eendag het Johan (predikant) vir my gevra waar kom ons aan al die klere, wat so nuut en bruikbaar is. Dit lyk soms asof dit nog nie eers behoorlik gedra is nie in teenstelling met ander groepe in die stad wat vir hulle al hul ou en stukkende goed stuur. Baie van ons twee selle se lede het al by PE-Noord gaan kuier en selfs dienste bygewoon.

Vanjaar het Bosviooltjies besluit dat ons uitreik 'n seluitreik na hul basaar sal wees. En ons was Saterdag 30 Mei 2015 almal daar. Ons het dit gate uit geniet om te eet, kermisgoeters aan te koop, te gesels met bekende gemeentelede, nuwes te leer ken en deel te wees van mense wat opgewonde is oor hul kermispoging. Belangrikste van alles: ons het die Here se seën en teenwoordigheid in die samesyn beleef.
Aan die Here al die eer dat Hy aan ons die hulp verleen om dit wat ons kan doen te kan doen!! Hy neem dit verder as wat ons bid of dink!!
[Ingestuur deur Pierre Rootman]† Na Bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.