Ds MG van Rooyen:
Kontakbesonderhede: 041 360 0665 of 083 413 7100
E-pos:mgvanrooyen@telkomsa.net

Ek sluit graag by Paulus aan as ek dink oor my bediening. Die verkondiging van die evangelie gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my hoë woorde of geleerdheid of wat ookal nie. Ek verkondig Jesus Christus en Hom as gekruisigde en opgestane Here. Ek doen die verkondiging, bewus van my swakheid, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. (1 Kor 2 vers1-5)

In die kerk gaan dit oor God se liefde vir ons en van daaruit, ons liefde vir Hom, vir onsself as kroon van sy skepping,vir mekaar en vir die wêreld.

As deel van sy liggaam moet elke lidmaat sy of haar Godgegewe plek ontdek en die Here uit dankbaarheid dien. Dan werk die liggaam van Christus. Dan sal ons as gelowiges elke dag groei om so volmaak en volwasse soos Christus te wees.(Efes 4 vers 13)
Ds Deon Els:
Kontakbesonderhede: 041 360 1484 of 072 276 7555
E-pos: els_deon@yahoo.com

Net soos baie ander het ek grootgeword met die idee dat ek eendag 'n brandweerman, akteur of Springbok rugbyspeler sou wees, maar soos in die geval van so baie ander het God ander planne.

Die pad tot voltydse bediening was vir my nie geopenbaar deur een of twee groot gebeurtenisse nie, maar eerder God wat deur 'n reeks handelinge oor 'n langer tydperk Homself aan my geopenbaar het.

Om 'n relevante bedienaar van die Woord te wees in die wonderlike tye waarin ons leef, glo ek, beteken in diepste om jouself te verbind aan leidende waardes.

Die waardes wat my rigting gee, is relevansie, afhanklikheid en gasvryheid.

Ons bevind onsself in ongelooflike vrugbare tye in Suid-Afrika en daarom glo ek dat die werk van Woordbedienaars in diepste verband om bloot aan te sluit by waarmee God reeds besig is in Suid-Afrika, naamlik ons gemeenskappe, ons gesinne en ook in ons eie harte.


† Na Bo †
© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.