Ds MG van Rooyen:
Kontakbesonderhede: 041 360 0665 of 083 413 7100
E-pos:mg@ngkraggakamma.co.za

Ek sluit graag by Paulus aan as ek dink oor my bediening. Die verkondiging van die evangelie gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my hoë woorde of geleerdheid of wat ookal nie. Ek verkondig Jesus Christus en Hom as gekruisigde en opgestane Here. Ek doen die verkondiging, bewus van my swakheid, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. (1 Kor 2 vers1-5)

In die kerk gaan dit oor God se liefde vir ons en van daaruit, ons liefde vir Hom, vir onsself as kroon van sy skepping,vir mekaar en vir die wêreld.

As deel van sy liggaam moet elke lidmaat sy of haar Godgegewe plek ontdek en die Here uit dankbaarheid dien. Dan werk die liggaam van Christus. Dan sal ons as gelowiges elke dag groei om so volmaak en volwasse soos Christus te wees.(Efes 4 vers 13)Ds Du Toit Wessels
Kontakbesonderhede: 084 240 2916
E-pos:toit@ngkraggakamma.co.za


† Na Bo †
© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.