2 Korintiërs 4 vers 7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek;
die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.


Wie is ons?

Graad 7 Jackie van Heerden
Graad 8 Belydenisklas van 2022
Graad 9 Christoff van der Merwe
Graad 10 Dirk Kotze
Graad 11 Toit Wessels & Jani Gerber
Wat doen ons?

Ons taak is fasilitering en koördinering van die verskillende jeugbedieninge in die gemeente met die oog op geestelike opvoeding, versorging en groei van die jeug. Ons is altyd op soek na helpers by die jongmense.

Kategese (Sondae 09h45)
Selgroep vir hoërskool jongmense (Leef@Kerk)
Selgroep vir werkende/studerende jongmense
Hoe kan jy by ons inskakel?

Vir meer inligting, kontak:

Jackie van Heerden 084 247 0933 jvheerden@compsol.co.za
Christoff van der Merwe 083 949 7674 vandermerwe.christoff@gmail.com
Dirk Kotze 074 897 4366 drkfam@gmail.com
Toit Wessels 084 240 2916 toit@ngkraggakamma.co.za
Jani Gerber 072 678 1187 Janigerber13@gmail.com
Belydenisgroep 2023: Ashleigh Frazenburg, Leila Nel, Hennie Botes, Robert Capes, MC Kruger, Teagan Ludwig, Hein Nel,
Hugo Nothnagel, Kian Schellingerhout, JC Strydom, Kian van Biljon, Marius van der Merwe, Francois Vosloo

† Na bo †
© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.