2 Korintiërs 4 vers 7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek;
die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.


Wie is ons?


Johan Westraadt Senior Jeug (Graad 7-10)

Ds MG van Rooyen Belydenisklas
Niekie Oosthuizen Belydenisklas

Dr Deon Els Leef@Kerk
Wat doen ons?

Ons taak is fasilitering en koördinering van die verskillende jeugbedieninge in die gemeente met die oog op geestelike opvoeding, versorging en groei van die jeug. Ons is altyd op soek na helpers by die jongmense.

Kategese (Sondae 09h45)
Selgroep vir hoërskool jongmense (Leef@Kerk)
Selgroep vir werkende/studerende jongmense
Hoe kan jy by ons inskakel?

Vir meer inligting, kontak:

Johan Westraadt 082 770 9077

Ds MG van Rooyen 083 413 7100

Niekie Oosthuizen 082 561 8747

Dr Deon Els 072 276 7555


#Imagine 2018 Bybelstudie gids Afrikaans       #Imagine Musiek
Belydenis van Geloof: 17de Februarie 2019
Marne Ackerman, Christo Grobler, Nicole Hamilton, Lizmari Hanekom, Elizabeth Lourens, Leana Mare, Sone Muller, Johann Postma,
Sumari Pretorius, Marisa Smith, Contasha van der Merwe,Derik van der Merwe, Carli van Onselen, Marius van Rooyen.
LEEF@DISAVONTUURRUKLIK   18-20 Januarie 2019 J-Bay VCSV Kampterrein

JEUG PROGRAM 2019
Ons hoop almal sien baie uit na die jaar. Hierdie program gee jeugleiers en ouers 'n voorstelling van hoe al die vaste geleenthede uiteengesit is. Daar sal vroegtydig afgekondig word as daar enige verandering aangebring word aan die program. Ons kwartaallikse uitreik is 'n belangrike deel van ons kinders se geestelike ontwikkeling en beoog ons om grade groepe saam in te deel. Op Dinsdae is daar vir alle Senior Jeug (Graad 7 - Matriek) Leef@Kerk en almal is welkom.

DATUM AKTIWITEIT
28 April Kategese vir almal
1ste Mei Kermis
12de Mei Kategese vir almal
19de Mei Kategese vir almal - Uitreik
26ste Mei Kategese vir almal
2de Junie Nagmaal - Geen Kategese
9de Junie Kategese vir almal - Afsluiting vir die 2de Kwartaal


KATEGETE INLIGTING
Graad 7 Nico Nell 082 7726865 Saal
Graad 8 PC van Rooyen
Ryno Muller
084 251 3152
082 447 5376
Saal
Graad 9 Lientjie Pagel 084 251 3152 Saal
Graad 10 Johan Westraadt
Mariette Pretorius
082 770 9077
082 570 8072
Saal
Belydenisklas MG van Rooyen
Niekie Oosthuizen
083 413 7100
082 561 8747
Gebedskamer

† Na bo †
© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.