Adres Gazanialaan 2 Sunridgepark Port Elizabeth
Kerkantoor-ure Maandae en Woensdae 08h00 - 12h00
Die Kerkkantoor is wel Maandae tot Vrydae om 08h00 - 12h00 telefonies beskikbaar by 041 360 1484
Eredienstye Sondae tandemdiens 08h30 en 10h00 maar 09h00 indien slegs 1 diens
Tel 041 360 1484         Faks 086 510 6982
E-pos kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za (slegs kerkkantoor)
Nuwe intrekkers vorm vir ouers                       Nuwe intrekkers vorm vir kinders                       Doopaansoek vorm
Kompas NG Kerk KraggaKamma - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes, aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com

Kerkkantoor Mev Niekie Oosthuizen
Kontakbesonderhede 041 360 1484
E-pos kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za
   

† Na Bo †
© 2009-2024 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.