Kinderpinkster 2013

Tema van Kinderpinkster in saal: Jy is Myne.
Maandag 13 Mei 2013
Dinsdag 14 Mei 2013
Woensdag 15 Mei 2013
Donderdag 16 Mei 2013
Vrydag 17 Mei 2013
Liefde
Vreugde
Vrede
Geduld
Vriendelikheid
1 Kor 13; Joh 3:11-18; Rom 13:8-14;Joh 13:34-35; Gal 5:6
Rom 5:1-11; Rom 14:17;
1 Pet 4:12-19
Efes 2:11-22; Kol 3:15; Jak 3:13-18
Jak 5:7-11; Kol 3:13; 2 Tim 4:2; 1 Tess 5:14
2 Tim 2:14-26(24-25); Kol 4:6; 2 Kor 6:6-7
 

 

 

 

 

 

 
† Na Bo †

© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.