Peuter- & Kleuterbediening

Lukas 18 vers 15 - 17 "Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak.
Toe die dissipels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê:
'Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.'
Dit verseker Ek julle: 'Wie die konkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.'"


Wie is ons?

KammaKidz
Tannie Debbie Rabie
Wat doen ons?

Die Kleuterbediening vind plaas in die konsistorie en alle kleuters tussen 2-6 jaar is baie welkom. Die Evangelie word aan die kleuters van ons gemeente gebring deur speletjies, samesang, lessies en teken-en-plak.
Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak gerus vir Debbie Rabie
083 299 8181
vir peuter- & kleuterbediening inligting.   

So hou jy 'n daaglikse stiltetyd:

Stiltetyd is 'n tydjie waarin jy elke dag iewers alleen gaan sit (miskien in jou kamer of in die tuin).
Gedurende hierdie tyd kan jy bid, uit die Bybel lees en Liewe Jesus loof en prys deur vir Hom 'n lied te sing.

1. Bid - Begin met 'n kort gebed.
    Sê vir Liewe Jesus dankie dat hy by jou is. Vra Hom om nou, in die stukkie wat jy in die Bybel gaan lees,
    met jou te praat.
2. Lees - Lees 'n kort stukkie in die Bybel met aandag deur of luister mooi as Mamma dit lees.
3. Dink - Vra vir jouself: Wat beteken hierdie gedeelte vir my?
    Skryf nou in jou notaboekie die adres van die gedeelte wat jy gelees het. (Bv. Lukas 10 vers 25-37)
    Maak langs dit 'n regmerkie as jy dink dat jy die Bybelgedeelte verstaan het.
    In die spasie onder dit skryf jy wat die gedeelte vir jou beteken en wat jy dink God vir jou wil sê.
    Jy kan ook 'n prentjie teken van wat die gedeelte beteken, as jy dit eerder wil doen as skryf.
4. Bid - Vra Liewe Jesus om jou te help doen wat jy nou geleer het.
5. Doen - Gaan doen wat jy geleer het.

† Na Bo †
© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.