Kraggakamma Mannebediening


Wie is ons?

Manne van Kraggakamma (jonk en ouer) wat 'n behoefte het om saam te kuier, saam te bid en saam in Die Woord te delf.

Ons het 'n WhatsApp-groep waarop ons lief en leed deel en mekaar ondersteun.
Wat doen ons?

Vroeg in 2017 is die behoefte onder manne geidentifiseer om iewers in ons besige programme tyd af te knyp om saam te kuier en saam te aanbid.

Ons kom 05h00 elke Vrydagoggend bymekaar by Lilylaan 68, drink saam koffie, sing lekker saam en gesels uit Die Woord.

Ons volg nie huidiglik 'n Bybelstudie-kursus nie en gesels oor geestelike onderwerpe soos die Gees ons lei.
Alles gebeur spontaan sonder druk van enige aard.
Hoe kan jy by ons inskakel?

Stel jou wekker vir net voor 05h00 Vrydae
en kom geniet die uur saam met ons.

Insette vir meer behoeftes en voorstelle vir groei is baie welkom.

Kontak gerus vir
Frans Stapelberg 082 773 6205
Carnationlaan 15

Vanuit die mannegroep 'n hartlike "lockdown" groete.
Soos ons ander gemeente samekomste verskriklik mis, is daar verseker ook 'n gemis onder die manne vir mekaar se geselskap en saamkuier.
Ons aanvaar egter hierdie tydperk van inperking as n geleentheid, ek glo deur God aan ons verleen, om as wakers in gebed by Sy voete te gaan sit en sy stem weer duideliker te kan hoor. Ons harte en gebede gaan uit na hulle wat selfloos in die voorste linies in ons gemeente, stad, land en in die wêreld ons gemeenskaplike krisis beveg. Mediese personeel sowel as leiers, polities en geestelik, het alle moontlike ondersteuning nodig.
Ook ons eie voorlopers MG, Deon en hul onderskeie spanne, seën en sterkte en al ons liefde!
Kuier lekker saam met jul families, wees veilig, groete van huis tot huis.

† Na Bo †
© 2009-2024 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.