Mev Gustel Agenbag
Kontakbesonderhede: 082 899 3804
E-pos:Gustel Agenbag


1. Watter herinneringe aan jou kinderdae staan vir jou uit?
Die dae wat ek en my ouer, 3 susters musiek moes maak vir al die omies en tannies wat kom kuier het.

2. Watter interessante draaie het jy al deur die lewe geloop?
Musiek was nog altyd 'n groot deel van my lewe. As lid van die UPE Koor/NMU Koor het ek dus die voorreg gehad om meermale oorsee te kon toer, o.a Spanje, Portugal en China. Na skool was ek vir een jaar in die SA Vrouelëer Kollege in George, sowaar 'n herinnering wat ek nooit sal vergeet nie.

3. Wat doen jy graag as jy nie werk nie?
Ek is baie lief vir draf en oefen so te sê 5 uit die 7 dae. .

4. Vertel bietjie meer oor jou musiekloopbaan:
Ek het reeds as 5-jarige begin met klavierlesse en ek was daagliks blootgestel aan my ouer susters wat almal ook klavier en ander instrumente beoefen het. Na skool het ek BMus by UPE studeer en dadelik daarna in Musiekonderwys in beweeg. Ek bespeel die Klavier, Dwarsfluit en die Kerkorrel. Deur al die jare het ek musiek onderrig en baie begeleidings gedoen. Koorsang is een van my grootste passies en eers op ‘n latere stadium in my lewe het ek besluit om my Meesters in "Choral conducting" te doen. Onder die leiding van Junita van Dijk en Peter-Louis van Dijk het ek in 2017 gegradueer.
Gedurende Februarie 1974 het die kerkraad besluit om 'n pyporrel van die Neo-Baroktipete te bekom.

Ongelukkig was die orrel nie klaar gebou met die ingebruikneming van ons gebouekompleks in September 1975 nie.

Op Sondag, 8 Augustus 1976 is die orrel in gebruik geneem.† Na Bo †
© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.