Ons sien baie uit na hierdie jaar se 7 weke. Dis 'n tyd van die jaar waar ons as gemeente inventaris neem van onsself. Dis 'n geleentheid vir vriende, families en elkeen individueel om intensioneel rondom een tema voor die Here stil te word. Die tema hierdie jaar is “Met Ritmes vir die Lewe”. Almal is welkom. Ons moedig jou aan om 'n paar mense bymekaar te kry en jouself te verbind vir 7 weke. Bid saam met ons. Boekies sal binnekort beskikbaar wees.


Om goed te reis, moet ons lig reis

Psalm 65 vers 1-5: Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid. 'n Lied. Aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion: geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor. Na U toe sal alle mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat nader kom om in U tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in U huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in U heilige woning.


Wanneer ons op 'n pelgrimstog vertrek, dan is dit so belangrik om lig te reis. As jy jou hele vrag bagasie self dra, dan tel elke gram wat jy minder hoef te dra sommer baie as die dag lank raak. Dawid se lied sing ook van mense wat op reis is en uiteindelik in God se woning tuiskom. Op die lewensreis is daar bagasie wat neig om op te hoop en ons uiteindelik tot stilstand te bring. Dawid noem dit die sonde wat ons inhaal. In Hebreërs 12 vers 1 word die lewe as 'n wedloop voorgestel, ook 'n lewensreis. Daar word die sonde genoem as dit wat ons verstrik, dit wat ons verhinder om ons lewenswedloop suksesvol te voltooi. Sonde in ons lewe het die vermoë om belangrike verhoudings te vernietig. Ons is juis gemaak as verhoudingsmense, om in verhouding met God en ons naaste te lewe. Sonde is om daardie doel in ons lewe te mis.

Wanneer jy op 'n pelgrimsreis agterkom dat jy onnodig swaar dra aan goeters, leer jy om dit vinnig weg te gooi. Daar is so 'n groot verligting as jou rugsak baie ligter word! Hoe maak ons met die onnodige bagasie waarvan ons bewus word op ons lewensreis? Dawid sê: "Kom na die Here toe daarmee". Bely dit voor Hom! Gee dit met opregte berou vir die Here in gebed. En aanvaar Sy vergifnis. Die Here maak ons vry van die sonde wat ons ingehaal het. Dan is daar sommer weer nuwe vreugde in ons verhouding met Hom en kan ons met vrymoedigheid Sy seën beleef - die "goeie dinge in U huis in oorvloed geniet."

Sonde en die nagevolge daarvan kom verstrik ons op ons lewenspad. Ware berou en skuldbelydenis kom maak ons vry. Ons kan ons onnodige bagasie enige tyd by die Here kom los. Dan word die reis soveel lekkerder in die vryheid wat God gee!

Gebed: Here, u begeerte is om my waarlik vry te maak van alle onnodige bagasie wat ek saamsleep. Wys die dinge in my lewe vir my wat U nie eer nie. Help my om los te maak van al daardie dinge wat die verhouding met U en met my naaste skade aandoen. U begeer om my vry te maak, sodat ek uit die oorvloed van U seën kan lewe. Dankie vir U genade, Here! Dankie dat genade altyd groter as sonde is! Amen
[Ewald Schmidt www.versndag.co.za]


Kersmark aansoekvorm                     Christmas market application form

So, waar is jou God dan nou?
Gereeld word hierdie vraag op my losgelaat in die daaglikse rubriek wat ek behartig in die dagblad Beeld. Gewoonlik word 'n slegte scenario eers vir my geskets, soos een of ander wreedaardige misdaad waarin iemand betrokke was, en dan word dit opgevolg met daardie verwytende vraag: 'Waar's jou God van liefde nou?" Of iets soos: "As God liefde is, hoekom het Hy dit nie gekeer nie?"

Wel, sulke dinge is verskriklik. Dis hartverskeurend sleg. Om egter sulke wreedhede voor God se deur te lê, is om Hom te verander in 'n hemelse programmeerder met ons as menslike robotte. God het nie robotte gemaak nie; Hy het mense gemaak; mense met vryheid van keuse. Nie een van ons is willose slagoffers van bose drange of siek begeertes nie, tensy ons kies om dit te wees. Ons is nie geprogrammeer tot boosheid, misdade of geweld nie. Of tot slaafse gehoorsaamheid aan God nie. Een ding wat ons as mense juis onderskei van die res van die skepping is ons reg tot keuses. Ons het nie ingeplante mikroskyfies binne-in ons wat al ons gedrag reguleer en vooruit bepaal nie. Ons is morele wesens. So het God ons almal geskep. Ons is ook aanspreeklik voor Hom vir ons keuses. Nooit forseer die Here ons tot gehoorsaamheid aan Hom nie. Ons is nie geprogrammeer om willoos te handel en te leef soos wat die Here van ons verwag nie. Mense se bose keuses is teen God se wil. Dit is vir hulle eie rekening. So leer Jakobus 4 ons helder en duidelik as hy skryf slegte mense veroorsaak slegte dinge. Mense wat teen God kies is die mense wat moor, roof en steel. God gee graag net goeie gawes en goeie dinge vir ons, soos wat Jakobus 1 leer. Snaaks genoeg vra daardie einste mense wat so kwaad is vir God nooit vir my waar is Hy as dit goed gaan met hulle nie. Dan is dit sommer net hulle eie skuld! Maar laat iets net skeef loop, dan is daardie mense smoorkwaad vir God, selfs al het hulle Hom nooit gedien in hulle sonskyndae nie.

Ek dien nie 'n mooiweer-God nie. Ek weet die ware God is by my wanneer ek langs groen weivelde loop, maar ook wanneer ek deur 'n diep donker dal worstel. Wanneer die son rondom my skyn, maar ook wanneer lyding my naam en adres het, is God naby. In Christus is Hy my hoop. Dit weet ek onder alle omstandighede. [Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org]


In die voetspore van Jesus
As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. Iemand wat sê: "Ek ken Hom," maar nie Sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie Sy woord egter gehoorsaam - in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. 1 Johannes vers 3-6

Om in die voetspore van Jesus te loop, beteken om die standaarde wat Hy daar gestel het vir ons lewens elke dag toe te pas. Dit beteken dat ons leef in die wete dat ons nie 'n dooie Christus nie, maar 'n lewende Verlosser aanbid. Die Here Jesus is teenwoordig. Hy is 'n lewende realiteit.

In die 90's het 'n jeuggroep van die "Calvary Reformed Church of Holland" in Michigan, VSA 'n veldtog in hulle gemeenskap begin met die slagspreuk: "What would Jesus do?" Hulle wou Christus deel van almal se daaglikse lewe maak. Om aandag op hulle uitreik te vestig, het hulle armbandjies gemaak met die letters WWJD daarop. Hulle idee was 'n treffer in beide Amerika en in baie Christengemeenskappe regoor die wêreld. Gelowiges is aangemoedig om wanneer hulle voor 'n moeilike keuse te staan kom, voordat hulle 'n besluit neem, eers te oorweeg wat Jesus sou doen as Hy in hulle plek was. Die vraag -wat Jesus sou doen - is nie nuut nie. Dit is 'n vraag wat reeds van die begin van die Christen-era ongeveer 2000 jaar gelede gevra word. Dit kan egter slegs beantwoord word deur diegene wat in 'n regte verhouding met God is.

Ons tekvers vir vandag vertel aan ons hoe om te bepaal wat ons verhouding met God is. Die teks draai nie doekies om nie. Gehoorsaam ons Sy gebooie? Indien wel, is ons in 'n verhouding met God. Johannes sê dat indien 'n persoon God se woord, Sy boodskap, gehoorsaam, die liefde van God in hom is.

Jesus sê: "As julle My liefhet, sal julle My opdragte uitvoer." (Johannes 14 vers 15) Kom ons bewys ons liefde vir Hom deur in Sy voetspore te loop.

Gebed: Almagtige God, ons loof en prys U, ons Verlosser. Verander ons deur U Heilige Gees sodat ons liefde vir U in ons daaglikse lewe duidelik sal wees. In Jesus se Naam. Amen
[Deur Neville Turley www.versndag.co.za]


Dit gaan nie oor gebed se krag nie, maar oor God S'n
"Gebed het krag." Baie boeke en gesprekke oor gebed berus op hierdie uitgangspunt. Tog is krag nie die punt van gebed nie. As gebed bloot net krag sou hê, dan verskuif ons fokus vanaf God na gebed as 'n doel opsigself. In dieselfde asem verskuif die fokus dan ook na onsself wat daardie krag moet ontsluit. Dan handel die "krag" van gebed eintlik net oor die effek wat gebed hier aan ons kant van die draad het en nie oor God nie. "Kragtige gebede" kan gou-gou 'n selfsugtige roete word, want resultate is dan al wat saak maak. Net so min as wat enige liefdevolle verhouding tussen ouers en kinders uitkoms-aangedrewe is, net so min is gebed primêr gerig op uitkomste en antwoorde. Dan verskraal ons God tot 'n Antwoordverskaffer. Of tot die Een wat gedurig moet regstaan om ons gebede te verhoor sodat ons vir almal kan vertel van die "krag" van gebed. Terloops, dink net hoe ongelukkig sal jyself wees as jou kinders gedurig vir almal vertel hulle het krag oor jou want hulle kry jou so ver om vir hulle te gee wat hulle wil hê. Dan sal jy dink dat hulle jou net tot hulle eie voordeel probeer gebruik om dinge vir hulleself te kry. So mag ons nooit oor die krag van gebed dink nie, want gebed gaan heel eerste, orals en altyd oor God! Wanneer ons opreg met God praat, behoort ons nie nog die tyd of die lus oor te hê om te wonder of ons kragtig gebid het nie. Ons is nie daaglikse verbruikers van God se krag, soos wat ons dalk verbruikers van Eskom se krag is nie. Gebed wat reg gebeur gaan altyd oor God. Dit klink na iets maklik om te sê, maar om dit te beoefen, is iets anders. Want eintlik gaan baie gebede nie so baie oor God soos wat dit moet nie. Te veel van ons gebede is behoefte aangedrewe. Dit moet einde kry. Gebed is om leeg gestroop van onsself voor God neer te val. Dit is om al ons hoop op die Here te plaas. Gebed is leeg en vol tegelyk - leeg van onsself en vol van God se grootheid en eer. So bid ons reg.
[Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org]


Om te besnoei is 'n daad van geloof
Markus 10 vers 21-22: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!" Hy het geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad.

Filippense 4 vers 12-13: Ek ê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

In 'n wêreld waar een persent van die bevolking op aarde 80 persent van die natuurlike hulpbronne verbruik terwyl die res onder die broodlyn leef, is dit nodig dat ons ernstig oor ons leefwyse nadink.

As jy werklik omgee vir die wêreld wat God geskep het, is dit nodig om jou doelbewus toe te lê op 'n eenvoudiger leefstyl. Hierdie gedagte aan 'n lewe van eenvoud is nie nuut nie. Reeds in die Bybel kom ons agter hoe moeilik dit is om vir hierdie soort lewe te kies. Die ryk jong man in die Lukasverhaal kry die geleentheid om te kies vir eenvoud en die kans op 'n dieper geestelike lewe. Hy het nie daarvoor kans gesien nie, omgedraai en in die nag verdwyn. Dit was sy keuse.

Jy het ook 'n keuse. Om jou los te maak van 'n oorvloed materiële besittings en 'n eenvoudiger leefstyl te kies, is nie bloot 'n finansiële besluit nie. Dis 'n geestelike besluit wat jou in 'n totaal ander verhouding met jou medemens en die omgewing plaas. As dit vir jou moeilik is om eensklaps van alles afstand te doen, groei daarin deur tevredenheid aan te kweek. Pasop vir reklame wat die sug na meer aanmoedig. Voed jou siel met eenvoudige dinge – byvoorbeeld goeie musiek. Leer om die stilte op te soek. Begin 'n stokperdjie saam met jou man, vrou of kinders. Kweek rose of leer die name van elke boom in jou tuin ken. Memoriseer tekste uit die Bybel in plaas van popliedjies. Of gebruik jou vryheid om jou talente terug te ploeg in jou gemeenskap. As jy besluit om 'n eenvoudiger leefwyse te kies doen dit uit sensitiwiteit teenoor jou naaste en toewyding aan God, nie uit skuldgevoelens of om jouself te vrede te stel nie.
Gebed: Here, ek verstom my oor die oorvloed van die lewens wat ons lei te midde van soveel armoede. Help my om my aptyt in solidariteit met die wat nie het nie, in te kort. Amen [Hennie Symington www.versndag.co.za]


Gebed om versoening
Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. 2 Korintiërs 5 vers 17-19

Een van die grondbeginsels van ons Christelike geloof is versoening. Helaas, meer as tweeduisend jaar na Christus se koms, kon die wêreld nog nie daarin slaag om volkome vrede en versoening tussen ons naaste of die mense rondom ons te bewerkstellig nie. Dit ten spyte daarvan dat die konsep van versoening die hart van ons geloof is. Christus som dit sonder omhaal op in die woorde "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself" (Markus 12 vers 30-31). Jesus draai geen doekies om oor wie jou naaste is nie. In hierdie paar woorde dek Hy die hele spektrum van verhoudings tussen mense.

Versoening is nie opsioneel in God se boek nie. God het so sterk gevoel oor versoening, dat Hy Sy Seun gestuur het om Sy lewe te gee om hemel en aarde met mekaar te versoen. Die vraag aan elkeen van ons is: Waar staan jy? Is dit meestal 'n geval van: Ek is lief vir God, maar haat my buurman, my vyand, of enigeen wat nie inpas by my omskrywing van "ek, my en myne" nie? Of gaan ek my laat lei deur die opsomming van die tien gebooie ongeag wat dit van my vra, so help my God?

Gebed: Here, natuurlik is ons natuurlike instink om onsself en dit, wat ons as ons eie ag, te beskerm. Dis so moeilik vir ons om verby ons verskille te kyk. Maar Here, U het. U het die hemel verlaat om na 'n wêreld vol sondaars soos ek, en miljoene soos ek, te kom, om vir ons 'n alternatiewe leefwyse daar te stel. Leer my elke dag wat dit beteken om die tweede myl in nederigheid te stap. Amen
[Hennie Symington www.versndag.co.za]


Op my lewensreis sal niemand my onderkry nie
Psalm 129 vers 1-2: 'n Pelgrimslied. Hulle het my van jongs af swaar verdruk, dit moet Israel sê, hulle het my van jongs af swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie.

Wanneer ons pelgrimsliedere lees, kan 'n mens dink dat die lewensreis saam met die Here altyd net maklik sal wees. Vorige liedere het so mooi beskryf hoe die Here seën, en hoe daar voorspoed en vrede sal wees. Baie gelowiges kyk na die verhaal van hulle eie lewe en wonder hoekom hulle reis so moeilik was. Israel se getuienis hier is dat hulle in die geskiedenis erg onder ander volke gely het, tye van slawerny in Egipte en balling-skap in Babilon kom eerste na vore. Vers 3 vertel van uiterste mishandeling met gelowiges wat ervaar het dat hulle rue stukkend geslaan is. Wanneer mense in antieke tye gegesel is, het hulle rûe inderdaad soos 'n ploegland gelyk. Slawe was stukkend geslaan deur die slawedrywers. Hierdie pelgrimslied verwoord so baie gelowiges se ervaring in hulle lewensreis. Sommiges kom uit agtergronde van onderdrukking, van erge mishandeling. Wanneer hierdie gelowiges terugkyk op hulle lewenspad is dit moeilike dinge om te verwerk. Met hierdie pelgrimslied word die seer van die verlede na die Here toe gebring.

Die ergste seerkry wat 'n mens kan beleef, kom gewoonlik deur die toedoen van ander mense. Hierdie seerkry-ervarings het die vermoê om die slagoffer in slawekettings toe te wikkel en al hulle vreugde in die lewe te steel. So baie mense dra vir jare lank swaar aan die bondel seer van hulle verlede.

Vers 4 vertel waar die heling plaasvind, waar mense vry word. Op hierdie seer pad het die reisiger die Here ontmoet. Dit is waar die genesing begin. Dit is die Here wat Sy volk keer op keer bevry het uit slawerny. Dit is Hy wat seer mense in Sy arms toevou en hulle wil genees. En dis net die Here wat waarlik vry kan maak en wat die kettings kan breek wat die seer rondom ons gewikkel het. Dit is Hy wat die gevangenes vry maak en die gebrokenes heel maak. Dit is Hy wat die seer van die verlede kan verander in hoop en vreugde vir die toekoms. Die pelgrim leer om die vergelding in die Here se hande te los. Die Here sal die bose mense hanteer. Hulle sal soos gras wees wat op 'n dak drooggemaak is, nog voordat dit kon uitspruit. Hulle dade sal onvrugbaar wees.

Wanneer jy terugkyk oor die seer tye van jou lewe, mag jy daar ook die genade van die Here raaksien. Mag dit ook jou ervaring wees dat die Here jou op jou punt van seer ontmoet het en jou vrygemaak het van die kettings daarvan. Hy maak graag mense vry en heel sodat hulle voluit met vreugde kan lewe.

Gebed: Vader, so baie van ons worstel nog met seer ervarings van ons verlede. Dankie dat U raaksien en dat U ons graag wil genees. Kom genees ons emosionele wonde, Here, maak ons vry dat ons voluit vir U kan lewe. Amen
[Ewald Schmidt www.versndag.co.za]


Breek uit en weet HY is daar
In die fliek: The Best Exotic marigold Hotel sê een van die akteurs in 'n stadium: "Everything will be alright in the end. If it is not alright, it is not the end." Die skrywer Jerry Bridges sluit hierby aan wanneer hy skryf: "Jou slegste dae is nooit so sleg dat dit buite die genade van God val nie. Jou beste dae is nooit so goed dat dit nie God se genade benodig nie."

God weet presies waarheen Hy met jou lewe op pad is. Geen krisis wat jou pad kruis, tref Hom ooit onkant nie. As jy dus vandag met 'n storm sit wat nie wil opklaar nie, kan jy weet dat God steeds besig is om agter die skerms te werk. Na enige storm breek die son immers altyd weer deur.

Paulus het dit verstaan. In 2 Korintiërs 12 vers 9 vra hy dat God die "doring in sy vlees" moet wegneem. God antwoord: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Hierop reageer Paulus: "Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees."

Wat dreig om jou vandag te oorweldig? Onthou: dít val nie buite die genade van God nie. Kom ons draai in ons swakheid na Hom. Wanneer ons ons Skepper van aangesig tot aangesig ontmoet, raak ons opnuut bewus van Sy grootheid en krag waarmee Hy alles ten goede kan laat meewerk. Want onthou: as dinge nog nie reg is nie, is dit nie die einde nie.

Gebed: Vader God, baie dankie dat ek kan weet dat U in staat is om alles ten goede te laat meewerk vir diegene wat U liefhet. Doen dit asseblief ook in my lewe. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen
[Uit: www.versndag deur Benescke Janse van Rensburg]


Liefde is... om jou prioriteite reg te hou
'n Suksesvolle entrepreneur is onlangs gevra hoe sy dit regkry om al die balle in die lug te hou. Sy is n ma, 'n vrou vir haar man en 'n besigheidsvrou. Sy het die vraag so geantwoord: "In ons lewens is daar eintlik net twee soorte balle: Rubberballe en glasballe. Die rubberballe is balle wat as dit val, die kanse goed is dat dit sal terugbons - jou werk, gesondheid, finansies, geleenthede en so meer. Die glasballe is egter geweldig kosbaar. Dit is jou familie, huwelik en geliefdes. As dít val, breek dit. Die geheim vir sukses is om jou glasballe ten alle koste te beskerm. So sal jy gelukkig en suksesvol bly."

Hoe lyk jou prioriteite vandag? Kan jy met gemak sê God is eerste, jou huweliksmaat tweede, jou kinders derde en dan die werk? Of is daar glasballe wat op die grond lê?

In Matteus 6 vers 33 lees ons immers: " ...beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee." En in Psalm 37 vers 4-5 lees ons: "Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg."

Mag ons nooit ons verhouding met God en ons geliefdes laat skade ly weens 'n droom wat ons najaag of werksdruk wat oorvat nie. Onthou: ware liefde word die beste gedemonstreer in hoe jy jou tyd bestee. Wat sê jou tydsbesteding oor jou prioriteite?

Gebed: Vader God, help my om my prioriteite reg te hou. Wys my waar ek van my glasballe moet optel en gee asseblief aan my wysheid om dit te doen voordat dit te laat is. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen [Deur Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za]


So wen vreugde en entoesiasme
Dit is C S Lewis wat geskryf het: "Joy is the serious business of heaven." God is regtig baie ernstig oor vreugde. Daarom skryf Paulus in Filippense 4 vers 4 ons moet altyd bly wees. Nogtans het al so gewoond geraak aan al die klakouse en doemprofete rondom ons dat ons verras is wanneer ons vreugdevolle gelowiges raakloop. Dan maak ons opmerkings soos: "Nou wat het oor jou lewe geloop dat jy so bly is?" Nee wag, ons is nie eens "surprised by joy" soos wat Lewis ook skryf nie, ons is eerder "confused by joy!" Wanneer Paulus oor vreugde skryf, bedoel hy nie ons moet met 'n aangeverfde glimlag rondloop terwyl dit binne in ons kook nie. God se vreugde kom altyd van binne af. Dit is die gevolg van 'n lewe wat in harmonie met God geleef word. Vreugde groei binne-in ons wanneer ons kies om eenvoudiger te leef en minder te fokus op alles wat verkeerd is. Kompleksiteit is 'n vreugdedief. Kommer ook. Om vreugde in klein dingetjies te vind, verander die lewe in 'n groot aontuur. O ja, en ook om stadig genoeg te leef om aandag te gee aan daardie spesiale verhoudings in ons lewe met die Here, familie en vriende.

Wees bly in die Here! Geniet Sy handewerk en Sy mense. Wees entoesiasties. Hiervan gepraat, ek onthou die woorde van een Amerikaanse minister van Arbeidsake, James Hodgson: "I've never had ambitions, only enthusiasms." Entoesiasme is nie 'n reaksie nie, maar 'n pro-aksie! Dit groei saam met vreugde in ons harte. Dit laat ons saam met Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 16 uitroep dat moedeloosheid nooit ons baas is nie. Al vergaan ons uiterlik, binne-in ons word ons dag na dag vernuwe. Entoesiasme groei namate ons geloofsoog op die onsigbare werklikheid van God gerig is. Dan is ons hoop vas en ons hart lig. Dan kan ons meer lag. Dan kan ons meer leef, al sterf ons.
[Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org]


Liefde is... tyd en teenwoordigheid
'n Tyd gelede was ek op 'n dag druk besig. 'n Sperdatum vir 'n groot projek was ophande en ek moes dit vinnig afhandel. Te midde hiervan, stap 'n kollega van my verby die lessenaar waar ek sit en werk met 'n 80-jarige oom. Hy het besoek by die radiostasie afgelê waar ek werk. My kollega het besluit om hom so in die verbygaan aan my voor te stel.

Aanvanklik was ek hoflik. Ek het na die stories geluister en saamgesels. Oom Sakkie het egter aangehou gesels en gesels en gesels. Aan my binneste het ek kriewelrig begin raak. Hoe om dees aarde sou ek oom Sakkie kon stop sonder om onhoflik te begin lyk? Die gesprek het aangehou en aangehou. Teen die tye het ek al gebid dat iemand moet verbykom dat ek met uit die gesprek kon loskry.

Net toe sê oom Sakkie iets wat die wind uit my seile geneem het: "Ek en my vrou was vir 40 jaar lank getroud. Ons was geweldig lief vir mekaar. Kort na ons 40ste huweliksherdenking, is sy met kanker gediagnoseer. Enkele weke later het sy in my arms gesterf." Die trane het skielik vlak in oom Sakkie se oë gesit. Ek het besef dat hy haar verskriklik mis. "Haar grootste geskenk aan my was tyd. Al het sy ook 'n hoë posisie beklee in die maatskappy waarvoor sy gewerk het, kon ek haar enige tyd van die dag bel. Sy het my nooit laat voel asof ek oorbodig of lastig is nie. Wanneer ek by haar was, was sy altyd ten volle teenwoordig." Sjoe! Tyd en teenwoordigheid. Is dít wat jy vir jou geliefdes gee? Of is jy met jou een oog besig om deur sosiale media te kyk of op te vang met die jongste sportnuus terwyl jou geliefde sy of haar hart met jou deel? En hoe lyk jou tyd en teenwoordigheid saam met God? Is dit vir jou 'n takie om af te handel of is jy gefokus wanneer jy met Hom in gebed praat?

In Jakobus 4 vers 8 lees ons: "Nader tot God en Hy sal tot julle nader." Ook in Hebreërs 11 vers 6 lees ons: "Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon." En dan rondom optrede teenoor jou geliefdes, lees ons in Romeine 12 vers 10b: "Julle moet eerste wees om ander mense te respekteer" (Die Bybel vir Almal-hersiening).

Tyd en teenwoordigheid. Dít is die grootste geskenk wat jy aan iemand kan gee. As 'n oomblik verby is, is dit verby. Nie een van ons kan die horlosie terugdraai nie. Ja, om take af te handel is belangrik. Sperdatums moet gehaal word. Tog, verhoudings (met God en mense) moet die belangrikste bly. Sterkte.


Vader God, baie dankie vir U tyd en teenwoordigheid in my lewe. Help my om asseblief dieselfde vir my geliefdes te gee. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen [Deur Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za]


Boer met wysheid
Maar die wysheid, waar word die gevind, Waar is die woonplek van insig? [Job 28 vers 12]
Wat my betref broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. [1 Korintiërs 2:1-5]

Laat die kennisontploffing jou ook sidder? Ons kan maar net ons hande saamslaan oor die wonder van die tegnologie. Daar word gesê dat die Middeleeuse teoloog en filosoof Thomas Aquinas die laaste geleerde mens was wat al die kennis wat in sy tyd bestaan het, in sy gedagtes kon omvat. Daarna het die omvang van kennis so geweldig uitgebrei dat dit 'n leërskare in elke dissipline vir ewig sou neem om alles te weet wat daar te wete is.

Daar is natuurlik mense wat baie slim is en vir wie die geheim van die ontstaan van die lewe geen geheim is nie. En vir wie geen wiskundige probleem te moeilik is nie, en vir wie astrofisika 'n ope boek is, en wat die gawe het om wonderlike verhale en poësie oor al die onderwerpe onder die son te skryf. Maar watter kennis het God in gedagte wanneer Hy oor kennis en wysheid praat? Sekerlik nie net boekgeleerdheid, akademiese uitmuntendheid of intellektuele vermoëns nie. Want dan sou die meeste van ons maar bedroë daarvan af gekom het.

Die kennis waarna God verwys, is 'n geestelike intelligensie - die gawe om te kan kies tussen dit wat belangrik en dit wat onbelangrik is, om bewus te wees van die grootheid en die verskeidenheid van die skepping sonder om deur al die kennis oorweldig te word. Dit sluit ook selfkennis in. Om jou aard en wese te ondersoek en te weet wat jou swakpunte en jou goeie punte is en ook om te weet wat jy glo en wat vir jou belangrik is. God se gawe van wysheid en kennis vereis nie 'n universiteitsgraad nie omdat dit beskikbaar is aan die eenvoudigste onder die eenvoudigstes en die slimste onder die slimstes.

Gebed: Here, rus my toe met 'n geestelike wysheid wat my in staat sal stel om nie deur die kennis van hierdie wreld oorweldig of verwar te word nie. Amen
[Hennie Symington www.versndag.co.za]


Wie is hierdie man? Is dit die Verlosser?
Matteus 1 vers 23: Die maagd sal swanger word en 'n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons.

Goed begonne, is half gewonne, lui 'n ou Nederlandse spreekwoord. Maar die begin van Jesus se loopbaan op aarde was verrassend en nie iets wat verwag is nie. Die mense het nie verwag dat die Verlosser as 'n baba na die aarde sou kom nie. Daarom was Jesus vir die Jode een van die baie kleintjies wat die naam Jesus gehad het. Die enigste mense wat in die begin in die Kind geglo het, was 'n groepie geringe en rowwe herders en 'n paar sterrekykers uit die Ooste. 'n Ster het die teken gegee en engele het met 'n rap song in staccato losgetrek: "Eer aan God ...vrede op aarde... in mense 'n welbehae."

Die Jode het iemand totaal anders verwag. Hulle het 'n verlosser verwag, nie 'n baba nie. Iemand wat so sterk was dat Hy hulle uiteindelik eens en vir altyd van die ellendige onderdrukkers, die Romeine, sou verlos. Die groepie wyse manne uit die Ooste het verkondig dat 'n koning gebore is. Dit het soos 'n veldbrand deur Jerusalem versprei. Waar kan ons die koning van die Jode kry? Koning, koning … wat bedoel julle? En so kom die wyse manne aan by 'n klein babakoning êrens in 'n eenvoudige huisie.

Kan dit die beloofde Verlosser wees? Dit het na 'n grap gelyk. Die begin van Jesus se lewe was vreemd. Maria, wat nog nooit by 'n man geslaap het nie, word swanger... deur die Heilige Gees.

Dit is 'n vreemde begin. Stel jou voor dat jy van 'n jong vrou in jou gemeente hoor wat ongetroud swanger raak. Dit is iets waaroor mense agter hulle hand praat. Jesus is die seun van 'n ongetroude vrou - 'n buite-egtelike kind. Dit is hoe mense dit toe gesien het.

Gebed: Vader, laat ek met nuwe oë na Jesus kyk - en na die vreemde begin van Sy lewe. Wys my wat my eintlike verwagting van Jesus moet wees. Amen
[Danny Fourie www.versndag.co.za]

† Na Bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.