St Joseph-sel

Wie is in ons selgroep?

Johan, Gerida, Wihan, Derik van der Merwe
Christoff, Phia, S.W. Bosch
Salomie en Nicola Minnie
Graham + Celeste Banfield
Danie, Marinda, Niël + Dane Cronje
Vicky Joubert

Wat doen ons?

Ons kom Dinsdae om 18:30 - 20:30 bymekaar

Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak Johan van der Merwe 083 4523 7190

Die St Joseph lelies het pannekoek gebak vir PE-Noord se basaar.

Liewe lede van St Joseph-sel
Ons is steeds verstom oor die reuse-bedrag wat julle selgroep vir ons basaar inbetaal het. Ons het nog nooit in ons bediening soiets beleef nie!
Dra asseblief ons hele gemeente se groot dank aan elkeen oor.
Ons bid vir julle as selgroep, maar ook as individue, die Here se seën toe.
Met verwonderde en dankbare harte Johan + Germa + gemeente PE-Noord
[Ingestuur deur Willie Botha]† Na Bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.