There4-MinistriesWie is ons?

There4Ministries [There4-Bedieninge] is 'n nie-winsgewende, interkerklike Christelike span wat in September 2014 gestig is. Ons hoofdoel is om vervolgde Christene te bemoedig en toe te rus, sodat hulle die Groot Opdrag soos uiteengesit in Matteus 28 vers 18 en 19 kan uitvoer: "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels" Hierdie visie is op 4 pilare gebaseer.
Wat doen ons?

Rus vervolgde gelowiges toe: Ons is direk betrokke by dissipelskapopleiding vir vervolgde Christene. Ons is betrokke by die verspreiding van Bybels en Christelike literatuur.

Vestig vervolgde gelowiges: Ons is direk betrokke by sosio-ekonomiese ontwikkeling om vervolgde Christene, wat baie kere as tweederangse burgers geklassifiseer word, by te staan om finansieel onafhanklik te word deur werksgeleenthede vir hulle te skep. Dit is van kardinale belang dat hulle binne hulle gemeenskappe moet bly, sodat hulle dissipels kan maak in hulle area van invloed. Ons is direk betrokke ten tye van natuurrampe en menslike tragedies om vervolgde Christene te help om binne hul traumatiese omstandighede te kan oorleef, sodat hulle weer binne hulle gemeenskappe hervestig kan word.

Fasliteer ontmoetings: Ons is 'n brug tussen gelowiges in Suider-Afrika en ons vervolg- de broers en susters. Die doel is dat hulle mekaar sal kan bemoedig. Om dit te kan bereik, tree ons op tydens eredienste, by Bybelstudiegroepe, vrouebyeenkomste en oral waar ons ookal die geleentheid gebied word, om gelowiges in Suider-Afrika aan te moedig om aan God te klou en lesse by vervolgde Christene te leer. Ons bring vervolgde Christene na Suider-Afrika sodat gelowiges hier eerstehands deur hulle geloof bemoedig kan word.
Ons bied geleenthede vir gelowiges in Suider-Afrika aan om deur gebed, finansiële ondersteuning, kaartjieskrywery en bedieningsreise by vervolgde Christene betrokke te raak. Jy kan ook as 'n vrywilliger help tydens optredes en jou administratiewe gawes in ons kantoor aanwend.

There4-Bedieninge Verslag 2021


Dit is vrouemaand gaan ons bid vir Christen dames in Mali wat gedwing is om met Moslem mans te trou. Bid dat die Heilige Gees hulle daagliks sal bemoedig en dat hulle sterk sal kan staan in hulle geloof.

There4 gebedsversoek vir die komende week is vir Soedan
Bid saam met Christene in Soedan dat ware godsdiensvryheid geïmplementeer sal word ten spyte van die onseker toekoms van godsdiensvryheid in Soedan.


There4 gebedsversoek vir die komende week is vir Eritrea
Daar is so baie Christene in Eritrea wat in tronke sit as gevolg van hul geloof. Bid saam dat die Here hulle daagliks sal versterk en bemoedig deur Sy Heilige Gees.


There4 gebedsversoek vir die komende week is vir Pakistan
Bid saam met Christene in Pakistan wat beskuldig word van godslastering, dat dit nie met geweld sal gepaardgaan nie en dat hulle sterk sal staan te midde van hierdie gevaarlike verhore.


There4 gebedsversoek vir die komende week is vir Libië
Bid saam dat Christene wat in Libië woon, bakens sal wees van Christus se vrede te midde van onrus en geweld en dat nie-gelowiges so nader aan Christus sal beweeg.


There4 gebedsversoek vir die komende week is vir Somalië
Bid saam met die Somaliërs in die Horing van Afrika dat hulle tot God sal wend wanneer hulle in onrus verkeer. Bid saam dat hulle 'n honger en ‘n dors na die God van geregtigheid sal hê.


There4 gebedsversoek vir die komende week is vir Afghanistan
Christen-bekeerlinge in Afghanistan ondervind sterk druk van hul geliefdes. Bid saam vir moed en beskerming vir hierdie gelowiges wat in die geheim hul geloof moet uitleef.

† Na Bo †

© 2009-2023 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.