There4-MinistriesWie is ons?

There4Ministries [There4-Bedieninge] is 'n nie-winsgewende, interkerklike Christelike span wat in September 2014 gestig is. Ons hoofdoel is om vervolgde Christene te bemoedig en toe te rus, sodat hulle die Groot Opdrag soos uiteengesit in Matteus 28 vers 18 en 19 kan uitvoer: "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels" Hierdie visie is op 4 pilare gebaseer.
Wat doen ons?

Rus vervolgde gelowiges toe: Ons is direk betrokke by dissipelskapopleiding vir vervolgde Christene. Ons is betrokke by die verspreiding van Bybels en Christelike literatuur.

Vestig vervolgde gelowiges: Ons is direk betrokke by sosio-ekonomiese ontwikkeling om vervolgde Christene, wat baie kere as tweederangse burgers geklassifiseer word, by te staan om finansieel onafhanklik te word deur werksgeleenthede vir hulle te skep. Dit is van kardinale belang dat hulle binne hulle gemeenskappe moet bly, sodat hulle dissipels kan maak in hulle area van invloed. Ons is direk betrokke ten tye van natuurrampe en menslike tragedies om vervolgde Christene te help om binne hul traumatiese omstandighede te kan oorleef, sodat hulle weer binne hulle gemeenskappe hervestig kan word.

Fasliteer ontmoetings: Ons is 'n brug tussen gelowiges in Suider-Afrika en ons vervolg- de broers en susters. Die doel is dat hulle mekaar sal kan bemoedig. Om dit te kan bereik, tree ons op tydens eredienste, by Bybelstudiegroepe, vrouebyeenkomste en oral waar ons ookal die geleentheid gebied word, om gelowiges in Suider-Afrika aan te moedig om aan God te klou en lesse by vervolgde Christene te leer. Ons bring vervolgde Christene na Suider-Afrika sodat gelowiges hier eerstehands deur hulle geloof bemoedig kan word.
Ons bied geleenthede vir gelowiges in Suider-Afrika aan om deur gebed, finansiële ondersteuning, kaartjieskrywery en bedieningsreise by vervolgde Christene betrokke te raak. Jy kan ook as 'n vrywilliger help tydens optredes en jou administratiewe gawes in ons kantoor aanwend.

There4-Bedieninge Verslag Januarie 2019


Gebedsversoek vir Christene in Oman
Loof en prys die Here vir nuwe gelowiges in Oman en bid saam sodat hulle met vrymoedigheid as Sy kinders kan lewe.


Gebedsversoek vir Christene in Maleisië
Bid saam dat die regering in Maleisië die weg sal baan vir 'n onafhanklike ondersoek na die verdwyning van Pastoor Koh en sy ontvoerders en dat reg sal geskied.


Gebedsversoek vir Christene in Rusland
Bid saam vir die eenheid van Christene in Rusland, sodat hulle deur kerklike verskille sal breek en sal saamwerk binne die Liggaam van Christus.


Gebedsversoek vir Kenia
Bid vir Christenleiers in Kenia wat bewustelik 'n groot risiko loop om kerke te bedryf of hul geloof te deel.


Gebedsversoek vir Mexiko
Bid saam dat die Mexikaanse regering die outonomie van inheemse gemeenskappe wat vrye teuels gegee word, sal beperk, wat die menseregte van Christen-bekeerlinge in Mexiko skend en lede van godsdienstige groepe teister.


Gebedsversoek vir Qatar
Bid saam met Christen trekarbeiders in Qatar wanneer God hulle geleenthede gee om die liefde van Christus te betoon aan hul werkgewers wat hulle mishandel.


Gebedsversoek vir Tunisië
Bid saam Christene in Tunisië dat hulle te midde van vervolging God se teenwoordigheid sal aanvoel. Baie verloor hoop omdat hulle onseker is van hul lewenspad vorentoe.


Gebedsversoek vir Brunei
Bid saam met Christengelowiges in Brunei wat vervolging ervaar en dus ondergronds moet aanbid weens die feit dat dit 'n klein landjie is en hulle nêrens het om heen te vlug as hul ontbloot word vir hulle Christen-geloof nie.


Gebedsversoek vir Bhoetan
Bid dat regeringsleiers meer verdraagsaam sal wees teenoor Christene in Bhoetan en dat die mag van godsdienstige nasionalisme sal verswak.


Gebedsversoek vir Jordanië
Bid saam met Christenbekeerlinge in Jordanië, wat deur familielede mishandel word, en deur die polisie ondervra word. Bid vir hulle beskerming en genesing.


Gebedsversoek vir Indonesië
Bid saam dat God 'n ongelooflike werk sal doen in Indonesië - tuiste van 'n groot groep ongereddes en sodoende meer mense bereik met die Evangelie.


Bid saam met Christene in Sjina dat hulle staande sal bly te midde van strenger godsdiensbeperkings en om effektief deel te neem aan kruiskulturele sendings.


Gebedsversoek vir Tajikistan
Bid saam dat regeringsdruk sal afneem in Tajikistan en dat die land meer toeganklik sal word vir die Christendom.


Gebedsversoek vir Turkye
Bid saam met Christene in Turkye dat hulle te midde van vervolging hul hoop en vertroue op God sal vestig.


Gebedsversoek vir Mauritania
Bid saam met die Christene in Mauritania vir hulle beskerming soos hulle geleentheid kry om hul geloof te deel.


Gebedsversoek vir Mali
Bid saam met nuwe gelowiges wat Islam verlaat het om Jesus te volg. Hulle meld dat dit toenemend moeiliker word om hul geloof in Mali te beoefen.


Die 9de maand op die Islamitiese kalender het die 6de Mei begin

Gebedsversoek vir Ramadan
Dis die eerste week van Ramadan (die maand wat Moslems vas en hulle toewy aan hulle god). 1.8 Biljoen Moslems lewe sonder 'n verhouding met Jesus Christus as Verlosser. Bid dat die Here in hierdie tyd van hulle vas en gebed, Homself aan hulle sal openbaar. Die Ramadan duur van 5 Mei tot 4 Junie. Kom ons staan vas in gebed in hierdie tydperk van hullle vas.


Gebedsversoek vir Egipte
*Bid saam met Christene in Egipte sodat hulle sal voortgaan om die kerk te bou met vrymoedigheid en passie te midde van diskriminasie, verlies en geweld.
*Dis die eerste week van Ramadan (die maand wat Moslems vas en hulle toewy aan hulle god). 1.8 Biljoen Moslems lewe sonder 'n verhouding met Jesus Christus as Verlosser. Bid dat die Here in hierdie tyd van hulle vas en gebed, Homself aan hulle sal openbaar. Die Ramadan duur van 5 Mei tot 4 Junie. Kom ons staan vir hierdie tydperk vas in gebed.


Gebedsversoek vir Saoedi-Arabië
Ons bid saam met die Christen-bekeerlinge in Saoedi-Arabië dat God die pad vir hulle sal voorberei om die evangelie effektief met hul familielede te deel.


Gebedsversoek vir Maldives
Bid vir wonderlike bonatuurllike geleenthede vir die mense van die Maldives om die Evangelie te hoor.


Gebedsversoek vir Maldives
Bid vir wonderlike bonatuurllike geleenthede vir die mense van die Maldives om die Evangelie te hoor.


Gebedsversoek vir Nigirië
Die regering in Nigerië word dikwels daarvan beskuldig dat hulle stadig of onwillig is om aanvalle teen Christene aan te spreek. Bid vir moed en vir vrede.


Gebedsversoek vir Sirië
Bid vir Christene in Sirië wat in areas leef wat deur rebelle-groepe beheer en op 'n gewelddadige manier verdruk word. Bid vir krag en hoop.


Gebedsversoek vir Eritrea
Bid vir Christene in Eritrea wat in verskriklike omstandighede aangehou word en vra God om hulle volharding te gee in hulle geloof.


Gebedsversoek vir Soedan
Bid vir geleenthede vir Christene in Soedan om plekke van aanbidding te hê sonder vrees vir vernietiging.


Gebedsversoek vir Pakistan
Nagenoeg 700 meisies en vrouens word elke jaar ontvoer, verkrag en het gedwonge huwelike met nie-gelowiges. Bid vir die beskerming van Christenvroue en -meisies in Pakistan.


Gebedsversoek vir Libië
Bid vir die Christene in Libië dat hulle saam met ander gelowiges bemoedig sal word.


Gebedsversoek vir Somalië
Bid vir hulle veiligheid en dissipelskapsgeleenthede, aangesien hulle geheime gelowiges is.


Gebedsversoek vir Afghanistan
Bid vir gelowiges in Afghanistan, wat in isolasie leef. Baie van hulle is heeltemal afgesny van kontak met ander Christene.

There4-Bedieninge bied 2de Geestelike Groei-kursus aan in 2019
Alle dames word uitgenooi na ons volgende Geestelike Groei-kursus.
Jy is baie welkom al het jy nie die 1ste kursus bygewoon nie. Dit gaan weekliks aangebied word. Kies jou tydgleuf:
Dinsdag 19 Februarie 2019 - 09h00 tot 10h00 of Woensdag 20 Februarie 2019 - 19h00 tot 20h00
Laat weet asb die kantoor by 041 360 1946 indien jy dit kan bywoon.Gebedsversoek vir Onbereikte Mensegroepe Druze in Sirië
580 000 mense, waarvan slegs 2 088 van hierdie mensegroep Christene is. Hulle glo dat Jesus 'n belangrike profeet is, maar nie die Seun van God nie. Bid dat hulle oortuig sal word dat Jesus die ware Seun van God is en dat hulle sal besef dat Sy werk volbring is by die Kruis. Jy of jou sel- of Bybelstudiegroep kan 'n mensegroep aanneem en bid dat hulle die geleentheid sal kry om die Evangelie te hoor. Stuur gerus vir ons 'n e-pos na suppport@there4ministries.org vir meer inligting.

Gebedsversoek vir Christene in Noord-Korea
Bid vir krag en moed vir Christene in Noord-Korea wat in tronke, arbeidskampe en afgeleë gebiede ly.
There4-Bedieninge bied aan:
'n Kreatiewe Werkwinkel waar ons kaartjies van bemoediging maak vir gelowiges in die Midde-Ooste en Noord-Afrika
Dinsdag 19 Februarie 2019 vanaf 10h00-12h00
Saterdag 23 Februarie 2019 vanaf 10h00-12h00

Reise waar jy gelowiges wat in vervolging leef kan versterk:
'n Sendingreis na die Midde-Ooste en twee Damesbedieningsreise na die Midde-Ooste asook na Noord-Afrika

Kontak gerus ons kantoor by 041 360 1946 of stuur vir ons 'n e-pos na support@there4ministries.org indien jy belangstel.


Gebedsversoek vir genesing
"Meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn." Lukas 2 vers 9

There4-Bedieninge wil namens ons vennote asook ons boeties en sussies wat in vervolging woon, vir Kraggakamma-gemeente dankie sê vir julle getroue ondersteuning en gebede.

'n Geseënde Kersfees word julle toegewens. Mag die heerlikheid van die Here oor julle skyn.


Gebedsversoek vir Christene wat gehoorsaam is
Bid vir die Christene wat opgelei en toegerus word in die Woord, sodat hulle getrou en gehoorsaam sal wees om die Goeie Nuus na die onbereiktes te neem.


Gebedsversoek vir Christene in Vervolgde Kerk
Bid vir vervolgde Christene in Sentraal Afrika Republiek sodat hulle God se getrouheid en vrede te midde van aardse chaos sal ervaar en onthou.


Internasionale Dag van Gebed vir die Vervolgde Kerk
Bid saam dat hulle Christus nie sal verloën wanneer hulle swaar lyding ondervind nie Jesus Sy koninkryk in hulle lande sal bou, ongeag die kostehulle vyande (die vervolgers) tot redding in Christus sal kom.


Gebedsversoek vir Christene in Bhoetan
Bid saam met Christen-bekeerlinge in Bhoetan wat druk ervaar van hul familie en gemeenskappe om hul geloof te versaak.


Gebedsversoek vir Christene in Kenia
Bid vir die bekering van Islamitiese militante groepe wat Christene in Kenia teiken. Bid dat hulle Jesus sal leer ken as die Weg, die Waarheid en die Lewe.


Gebedsversoek vir Christene in Turkye
Bid vir Christene in Turkye wat as verraaiers gebrandmerk word, nadat hulle tot bekering gekom het.


Gebedsversoek vir Christene in Tunisië
Bid vir die vervolgde kerk in Tunisië. Baie Christene verloor hoop. Bid dat hulle sal weet God is by hulle.


Gebedsversoek vir Christene in Kazhakstan
Ons bid hierdie week vir Kazhakstan . Bid vir die redding van regeringsamptenare in Kazakhstan. Hulle wil Christenskap in die land onderdruk en uitwis. Bid ook vir diegene wat hul rug op Islam gedraai het en nou vir Jesus volg. Baie van hulle word geslaan en in die tronk toegesluit.


Gebedsversoek vir Christene in Qatar
Ons bid vir die handjievol Qatari's wat vir Jesus Christus volg. Dit is 'n land waar burgers nie Christene mag wees nie. Dit het tot gevolg dat gelowiges skrikkerig is om hulle nuwe geloof met selfs hulle gesinslede te deel. Bid vir hulle vir wysheid en insig en dat die Here hulle geloof daagliks sal versterk.


Gebedsversoek vir Christene in Brunei
Bid saam dat God vir die Christene in Brunei, wat nie die Evangelie openlik mag verkondig nie, die vrymoedigheid sal gee om die Goeie Nuus te deel.


Gebedsversoek vir Nepal
Bid vir bekeerlinge in Nepal se beskerming asook onderskeiding sodat hulle sal weet wanneer om hul geloof met ander te deel.
* Bid vir die Nepalese regering dat God hul harte sal aanraak vir godsdienstige vryheid.
* Bid vir Christene se veiligheid terwyl hulle steeds geweld en aanvalle in die gesig staar, sodat hulle God se teenwoordigheid en liefde sal voel.


Ons bid vir Christenvroue wat in vervolging leef
*Bid dat vroue God se lig sal sien om so ook hoop aan ander te bring.
*Bid vir elke vrou asook vir haar man en kinders.
*Bid vir elke vrou wat alleen voel.


'n Getuienis waarvan ons onlangs gelees het, het ons weereens laat besef dat ons nie hoef te vrees nie. 'n Vrou wie se seun gewelddadig vermoor is, het gedeel dat sy nie bang is nie en dat sy eerder bid dat sy nooit moedeloos sal word nie. Bid vir elke mamma wat in vervolging woon en al 'n seun aan die dood moes afstaan. Mag die Here hulle daagliks met moed en hoop vul. 1 Korintiërs 10 vers 13 "God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie."


Ons bid vir vroue wat wêreldwyd vervolg word, aangesien ons Vroue-maand vier.

• 215 miljoen Christene ervaar hoë vlakke van vervolging. Statistieke dui op 1 uit elke 12 Christene wêreldwyd.
• Noord-Korea is al vir 17 agtereenvolgende jare die nommer1 gevaarlikste land vir Christene.
• Islamitiese onderdrukking vind plaas in 8 van die 10 top lande waar vervolgingstatitistieke die hoogste is.

Bid vir ons sussies wat in die meeste van hierdie lande vervolg word, omdat hulle Christene is, maar ook omdat hulle vroue is. Mag die Here hulle die krag gee om sterk te staan.

Kom maak kaartjies vir vervolgde Christene
There4-Bedieninge wil 500 kaartjies van bemoediging saamneem vir die dames wat hulle tydens hul reis na Egipte gaan ontmoet. Jy kan deel wees van hierdie gebaar van liefde deur te kom help kaartjies maak.
Datums Dinsdag 21 Augustus 10h00-16h00 en Woensdag 22 Augustus 18h00-20h00
Plek Kraggakammaweg 57, Framesby
RSVP Maandag 20 Augustus by Nadia 0823360253
Bring net 'n Engelse Bybel en gewillige hande saam!


Gebedsversoek vir Maleisie
Bid vir die beskerming van Christene vanuit 'n Moslemagtergrond tydens hulle geheime byeenkomste sodat hulle bemoedigende aanbiddingsbyeenkomste sal hê. Bid ook vir krag en moed vir hulle wanneer hulle uit hul huise geskop word, deur hulle gesinne en gemeenskappe afgesonder word en dan na Islamitiese heropvoedingskampe gestuur word. Maleisië ondervind politiese, sosiale en godsdienstige onstabiliteit. Maleisiërs word slegs gesien as Moslems en daarom het hulle nie die vryheid of keuse om Islam te verlaat nie. Bid vir verandering in Maleisië.


Gebedsversoek vir Tajikistan
Minder as 1% van die land se bykans 9 miljoen inwoners is Christene. Hulle word beskou as ekstremiste aangesien hulle hulle godsdiens buite staatsbeheerde strukture beoefen. Bid vir Christene in Tajikistan wat voortdurend deur die owerhede dopgehou, fisies mishandel en onder druk geplaas word om hul geloof te verloën. Bid dat hulle sterk sal staan tydens vervolging en dat hierdie druk sal verminder sodat die land meer ontvanklik sal wees vir die Evangelie.


Gebedsversoek vir Viëtnam
56.8 % van die bevolking in Viëtnam het nog nooit 'n Bybel vasgehou, die Evangelie gehoor of 'n erediens bygewoon nie. Bid asseblief vir die vertaling van die Bybel in verskeie dialekte vir mense wat in hierdie onbereikte groepe woon. Bid vir Evangeliese Christene wat intense vervolging in die gesig staar. Hulle verloor dikwels hul eiendom, word geisoleer, geteister en selfs gewelddadig aangeval vir hulle geloof.


Gebedsversoek vir Jordanië
89 uit elke 1000 inwoners in Jordanië is vlugtelinge. Bid vir geleenthede vir hierdie vlugtelinge om die Evangelie te hoor en daarop te reageer. Bid vir There4-Bedieninge se vennote wat vriendskaps-evangelisasiewerk onder hulle doen.


Ons bid hierdie week vir "Praise point" en gebedsversoek
Ons het hierdie week 'n "praise point" re ons werk in Pakistan. Ons loof die Here vir die toevloei van gelowiges wat There4-Bedieninge se dissipelskapopleiding in Pakistan bywoon. Ons Pakistani vennote getuig dat die vertrek waar hulle bymekaarkom telkemale oorloop. Bid asseblief vir elkeen wat die opleiding bywoon, sowel as ons aanbieders se veiligheid. Hulle het werklik die koste bereken toe hulle besluit het om Jesus te volg … 'n koste wat ook hul lewens kan kos.


Ons bid hierdie week vir Indonesië
Verlede Sondag het selfmoord-bomaanvallers drie verskillende kerke in Surubaya Indonesië aangeval. 'n Gesinnetjie van ses lede met verbintenisse aan ISIS het die drie aanvalle geloods. In die eerste aanval het twee van die seuns, onderskeidelik 16 en 19 jaar oud, op hul motorfietse in 'n kerk vasgejaag en dit opgeblaas. In die tweede aanval het die mamma en haar twee dogters, onderskeidelik 9 en 12 jaar oud, die bomme om hul lywe vasgebind en die tweede kerk opgeblaas. Die pappa het met sy motor, wat gevul was met bomme, in die derde kerk vasgejaag. 13 Gelowiges en die ses gesinslede is oorlede en 40 mense is beseer in hierdie aanvalle. Bid dat die kerk in Indonesië sterk sal bly staan en nie sal huiwer om Sy getuies te bly wees nie.


Ons bid hierdie week vir Algerië
Ons bid vir ons broers en susters in Algerië. Die afgelope paar maande is sendelinge uit die land gesit en teen Maartmaand is 'n 100 kerke se deure al deur die regering gesluit. Hierdie is 'n reaksie op die feit dat Moslems ontsteld is, omdat so baie mense Islam versaak en volgelinge van Jesus word. Hierdie toename in vervolging het ook tot gevolg dat niemand toegelaat word om nuwe kerke te plant nie. Gelowiges vergader tans in huise om onder die radar te bly. Ten spyte van die felle vervolging is daar baie terugvoer van Moslems wat drome of visioene van Jesus kry of wat tot bekering kom as gevolg van 'n radio-of televisie-uitsending. Sommiges kom ook tot bekering as gevolg van een-tot-een evangelisasie en Bybelverspreiding. Algerië het ons gebede nodig.


There4Bedieninge: Gebedsversoek vir Irak
Christene in Irak keer stadig maar seker terug na hulle tuisdorpies in die Ninevé-plein nadat ISIS daar verdryf is. Bid asseblief vir die beskerming en veilige terugkeer van 63 gelowiges wat sedert 2014 nog nie met hulle gesinne herenig is nie en steeds vermis word. Bid ook dat die Here se teenwoordigheid in Irakese Christene se lewens altyd sigbaar vir ander sal wees en dat God hulle die krag sal gee om vir Hom te lewe.


There4-Bedieninge : Gebedsversoek vir Sana'a die hoofstan van Yemen
Ons bid vir die inwoners van Sana'a, die hoofstad van Yemen. Ons bid dat die trane van gelowiges wat bid vir die redding van siele in hierdie stad, die geestelike aarde sal sagmaak en voorberei vir die saad van die Evangelie.


There4-Bedieninge : Gebedsversoek vir Yemen
Ons gaan die volgende vier weke bid vir Yemen. Meer as 99% van die bevolking is Moslems en diegene wat hul bekeer, staar die doodstraf in die o#235. Families is dit eens dat dit beter is om ;n familielid wat 'n volgeling van Jesus geword het, dood te maak, as om met die skande saam te leef. Ten spyte hiervan kom geheime gelowiges van alle stamme, agtergronde, ouderdomme en geslagte saam om die Here te aanbid. Hulle deel 'n visie om geestelik te groei en ander in die opsig by te staan. Hulle stel vir ons 'n voorbeeld van eenheid in die Liggaam van Christus. Bid saam met die gelowiges in Yemen vir hoop en dat hulle nie bevrees sal wees om die Evangelie met ander te deel nie.


There4-Bedieninge: Gebedsversoek vir Somalië
Ons bid vir gelowiges in Somalië wat in die geheim bymekaar moet kom. Wanneer jy besluit om Jesus te volg sal dit in die meerderheid van gevalle jou lewe kos. Al-Shabaab teiken Christene en wanneer hulle gevind word, word hulle net daar en dan om die lewe gebring. Prys die Here vir elkeen wat kies om ten spyte hiervan vir Jesus te volg.


There4-Bedieninge: gebedsversoek vir Afghanistan
Ons bid vir Afghanistan waar dit teen die wet is om openlik die Evangelie te verkondig. Ons weet die Goeie Nuus van Jesus Christus se liefde is onstuitbaar. Prys die Here vir gelowiges in Afghanistan wat bereid is om alles te waag om ander van Christus te vertel.

† Na Bo †

© 2009-2020 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.