Psalm 9 vers 2: Met my hele hart wil ek U prys, Here. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees.


Wie is ons?

Niekie Oosthuizen = Redakteur en gemeentebestuurder
Yvette Erasmus = Webmeester
Wat doen ons?

Ons maak gemeente-aangeleenthede bekend deur middel van die
Kommunikamma in die vorm van weeklikse afkondigings en die kuberkamma, ons e-pos nuusbrief, en op ons webwerf.

Ekstern maak ons aankondigings en/of advertensies en/of berriggewing bekend deur middel van RSG, Radio Kingfisher en Die Burger.

Hoe kan jy by die webbediening inskakel?

Jy het nie noodwendig kennis rondom die ontwikkeling van webtuistes nodig nie. Ons sal dit baie waardeer as jy kan help deur die inligting bymekaar te maak en vir ons persgereed te stuur of deur die bypassende foto's te soek. Doen ook asseblief voorbidding vir ons dat alles wat ons op die webblad plaas, sal bydra tot die verspreiding van die Goeie Nuus. Jou terugvoer en insette kan help dat geen inligting wat skade kan berokken of risiko's vir ander inhou, geplaas word nie.

Kontakpersoon: Niekie Oosthuizen
041 360 1484 of stuur e-pos: kerkkantoor

Die webbedieningspan kyk terug

Elkeen wat betrokke geraak het by die bediening het sy/haar storie:

Marietjie Greeff
Toe Leon Steenkamp vir my gesê het dat Skakeling ook die ontwikkeling van 'n webwerf insluit, was ek heeltemal uit die veld geslaan. Ek het geweet ek moes 'Skakeling' aanvaar, maar .. 'n webwerf?! Ek is huis toe en het vir die Here gesê: "Ek gee hierdie bediening vir U. Net U alleen kan die regte mense stuur.. ek is 'n leek."
Die Here antwoord die volgende Sondag na die oggenddiens: Ouderling X kom laaste uit konsistorie gestap: "Andre Esterhuyse sou 'n webwerf ontwikkel, maar ek weet nie of hy nog in PE is nie." Andre word uiteindelik in die hande gekry. Hy werk in PE en is steeds bereid om 'n webwerf te ontwikkel. By 'n wyksbyeenkoms noem ek dit vir Marina Kok dat ons 'n webwerf gaan begin. Sy bied aan om te help en word later ons eerste webmeester.
Ons vra op die Afkondigings vir nog mense om betrokke te raak, maar niemand reageer nie. Ek wonder of mense ooit die afkondiging gelees het. Iemand vra boonop: "Is 'n webwerf nodig?" Ek besluit om vir Leon te gaan sê dat dit nie gaan werk nie. Toe stap ek na die diens die trappies af en daar word Yvette Erasmus aan my voorgestel. "Ek kan nie langer stil bly nie. Dis my passie..!"
Tot vandag toe kan ek net getuig: dit is Sy bediening. Keer op keer het die regte persone na vore gekom en is nommerpas berigte ingestuur.

Yvette Erasmus
Sondag na Sondag het ek op die afkondigings gelees dat die webbediening mense nodig het. Ek het 'n belofte aan Liewe Jesus een Sondag afgelê dat as die afkondiging weer volgende Sondag verskyn, dit 'n roeping is. So waar!!! Die volgende Sondag verskyn die boodskap weer en toe moes ek begin rondval om Marietjie Greeff te soek. Ek het nie geweet wie die dame is nie, maar het wel na die diens by die mediasentrum begin navrae doen. Julle sal nie glo wie ek daar raakloop nie! Dis hoe en waar ek betrokke geraak het by die webbedienning van NG Kraggakamma.

Marina Kok
Marietjie het my gevra om te help, want sy weet ek geniet my rekenaar baie. Met die hulp van almal by die webwerf en vriende het ons almal aan die gang gekom. Ons het baie dapper "boots and all" ingespring in die eerste publikasie.

Corene Botha
Ek het via die Media (en Danielle) betrokke geraak.

Danielle Botha
In die begin van die jaar het ek meer begin dink aan my toekoms in die loopbaan wat ek beplan vir myself. Ek swot die jaar kuns en wil graag in Grafiese Ontwerp in gaan. Ek begin dink hoe fantasies dit sal wees om eendag kerke te dien deur my talente. Ek het vir maande lank met hierdie langtermyn droom rondgeloop en het vir niemand gesê nie. Dirk en Yvette het toe iets anders gesien wat ek vir die kerk ontwerp het en het gevra of ek belangstel. Toe is hierdie droom van my nie so vêr soos wat ek gedink het nie.

Sonneke Lategan
Ek het te hore gekom dat die webbediening dringend mense kort, maar het vir geen oomblik gedink ek is een van daardie mense nie! Tegnologie is nie een van my sterk punte nie; nie eens een van my swakker punte nie - ek het bloot heel laaste in die ry gestaan toe IT-vaardigheid uitgedeel is. Dus het ek lekker met myself geredeneer en sterk gestaan teen die stemmetjie in my kop wat my aangemoedig het om betrokke te raak. Helaas, als pure verniet. Ek het holderste-bolder binne-in die span beland. Gelukkig het ek gou-gou uitgevind dat tegnologies-agtergeblewendes soos ek steeds 'n waardevolle bydrae het om te lewer. Viva Webbediening!!

Annerie Conradie
Ek het betrokke geraak met die webwerfbediening nadat Marietjie my genader het. Die musiekbediening lê my na aan die hart en ek glo dat dit 'n baie belangrike deel van die erediens is.


Gebede: almal is toegewyd en passievol oor die bediening en bid dat:
* NG Kraggakamma se webbedieningspan sal verdubbel in 2014. [Yvette]
* My gebed vir die Webbediening is dat al hoe meer mense bewus moet raak van alles wat by Kraggakamma Gemeente gebeur en waarby die lidmate betrokke is en kan wees. En veral dat God daardeur verheerlik sal word en Sy Koninkryk uitgebou sal word. [Sarie]
* Daar nog baie spanlede bygevoeg sal word sodat die webbediening ontgin sal word om Die Goeie Nuus te versprei en Hom te verheerlik.[Marietjie]
* God die webbedieningspan se goeie werk sal seën! [Marina]
* My gebed is dat die hele gemeente die kuberkamma as inligtingsbron sal gebruik en ook as platform vir getuienisse en idees.[Corene]
* Gewoon dat die Here dit wat reeds gebeur, en waaroor die webbediening skryf, sal gebruik om gemeentelede te wys waar hulle betrokke kan raak en waar en hoe hulle 'n verskil kan maak in ons gemeenskap.[Dirk]
* My droom is dat die webwerf meer mense betrokke kry by die kerk- dat ons span sal groei en maniere kry om die lede van ons gemeente nader aan NG Kraggakamma te bring. [Danielle]
Dat die Kraggakamma-webblad 'n instrument in God se hand sal wees tot uitbreiding van Sy koninkryk. [Sonneke]
* Soos Dawid in Ps 96 sê: "Sing tot eer van die Here, prys Sy naam, verkondig elke dag Sy reddingsdade!"[Annerie]


8 November 2013: NG Kraggakamma se Webbediening is 5 jaar oud!

 

Ons webbedieningspan bestaan huidiglik uit Marietjie Greeff, Yvette Erasmus, Sonneke Lategan, Dirk van der Mescht,
Sarie Harmse, Corene Botha, Annerie Conradie,
Danielle Botha & Jacques Kruger.


Webbediening se geskiedenis


1 Maart 2014: NG Kraggakamma - Ons is God se fontein van liefde.

1 Maart 2013: NG Kraggakamma se Webbediening kry 'n nuwe baadjie

8 November 2008: NG Kraggakamma se Webbediening gaan "live"


† Na Bo †
© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.