Welwitschia-sel

Wie is in ons selgroep?

Sellede
Leon Pienaar en Lucian (Tesourier/Aankope)
Gielie Botha en Carol (Kontak/reëlings - Place of Hope)
Willie v d Merwe (Admin)
Valma v d Merwe(Gebedslys)
Alheit en Shirley Carr
Rassie en Wynne du Plessis
Wilma Keevy Elaine Greyling

Selvriende
Simon en Elna Kotze
Estelle v d Merwe
Annalien Pienaar
Sarie Harmse
Anlie Claasen

Wat doen ons?
Ons kom Donderdae om 09h30 bymekaar.
Ons ruil elke week huise asook die voorganger. Almal kom voorbereid en maak sinvolle bydraes tot die gespreksvrae. Ons nooi gereeld 'n leraar om ons te besoek. Ons Donderdae is 'n hoogtepunt in die week. Na die bespreking kuier ons lekker saam oor 'n koppie tee/koffie en eetgoed.

Uitreike
Ons is tans betrokke by:
Die kinders van Place of Hope in samewerking met die skoolhoof van Altona Skool
Vistarus
M T R Smit Kinderhuis
Aurora - items vir fondsinsamelings
Louisa Meyburgh Tehuis – maandelikse toiletware vir die siekeboeg en geskenkies op moeders- en vadersdag
Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak Valma van der Merwe 083 923 9849

Welwitschia Selgroep se Winter Uitreik 19 Junie 2018
Ons selgroep het onlangs wintersklere aan 16 kinders van Place of Hope gaan uitdeel.
Die kinders en moeders was baie dankbaar om dit te kon ontvang. Ons sellede is passievol om 'n verskil te maak aan die kinders se lewe in Groenbossies. Ons het baie donasies van gemeente-lede, die breigroep in Blouwaterbaai en ander persone ontvang en wil aan almal baie dankie sê vir die meelewing.
[Ingestuur deur Willie van der Merwe]


Welwitschia Selgroep se uitreike
Ons selgroep is betrokke by "Place of Hope", die blanke nedersetting in Groenbossies.
Carol Botha en Lucian Pienaar is twee van ons lede wat veral by die kinders baie betrokke is. Ons het ook kontant-donasies uit ons gemeente ontvang en dit is aangewend vir onder andere dag- en skoolklere, skoolgeld en skryfbehoeftes. Al die kinders wat in die skool moet wees, is ingeskryf by Altona Laerskool. Ons kry ook terugvoer oor die vordering van die kinders.

Ons selgroep het die 6de Desember 'n Kerspartyjie vir die 18 kinders gaan hou. Elkeen het 'n geskenkpak met onder andere speelgoed, lekkers, koekies, leesboekies en klere gekry. Daar was natuurlik ook lekker eetgoed en koeldrank. Die kinders het hulle baie mooi gedra en die oggend geniet. Pastoor Louisa Spencer van die Heilsleër, wat daardie area bearbei, het die Kersverhaal baie mooi aan die kinders gebring.
[Ingestuur deur Willie van der Merwe]

 

 

 

 

 

Welwitschia Selgroep Uitreike
MTR Smit Kinderoord
Die selgroep het 1 Junie 2017 vir hulle aangenome dogter - Monique Pietersen - 'n verjaarsdagpartytjie gehou. Almal het dit baie geniet.

 


Place of Hope
Wintersklere is vir die kinders uitgedeel. Al die kinders is nou in die skool by Altona Laerskool. Die selgroep het R1150 bygedra tot die skoolgeld van die kinders wat eers nie in die skool was nie. Die selgroep is dankbaar vir donasies van gemeentelede en vriende wat ontvang word.

 


Louisa Meyburgh Tehuis
Elke moeder en vader het 'n geskenkie op moeders-en vadersdag gekry. Die selgroep verskaf ook elke maand toiletware vir die siekeboeg.

 


Vistarus Rehabilitasie-sentrum
Hierdie inrigting wat op die oomblik 400 inwoners (insltuitend 93 kinders) versorg en rehabiliteer, doen 'n oneindige groot werk. Die kinders word ook versorg en gaan na verskeie skole. Die selgroep het 28 Junie 2017 'n groot besending komberse, wintersbeddegoed, klere, gordyne en herwinbare items gaan aflewer. Nadia, die skoondogter van Schalk Jacobs, die hoof van die onderneming, het die Welwitschia-selgroep op 'n toer deur die hele kompleks geneem.† Na Bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.