2 Korintiërs 4 vers 7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek;
die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

Ons jeug is die kern van ons gemeente en die kerk in die algemeen se toekoms. Om hierdie rede moet daar baie aandag gegee word aan die leiding wat die jong mense in die gemeente ontvang. Die jeug is dikwels 'n weerspieëling van die toestand van die gemeente.

   

Wie is ons?

Dr Deon els Hoof van bediening

Debbie Rabie KammaKidz

Petru Vlok Graad 1-6

Johan Westraadt Graad 7-11
Wat doen ons?

Ons taak is fasilitering en koördinering van die verskillende jeugbedieninge in die gemeente met die oog op geestelike opvoeding, versorging en groei van die jeug. Ons is altyd op soek na helpers by jeugbediening.

Kleuterbediening vir kinders van 2-6 jaar.
Elke Sondag in die konsistorie dieselfde tyd as die oggenddiens.
Kategese (Sondae 09h45)
Selgroep vir hoërskool jongmense (LEEF)
Selgroep vir werkende/studerende jongmense
Hoe kan jy by ons inskakel?

Vir meer inligting, kontak:

Dr Deon Els 072 276 7555

Debbie Rabie 083 299 8181

Petru Vlok 083 552 9880

Johan Westraadt 082 770 9077

  Bybelaktiwiteite vir die jongspan   Waar lees ons van ..... in die Bybel?

 

JEUG PROGRAM 2019
Ons hoop almal sien baie uit na die jaar. Hierdie program gee jeugleiers en ouers 'n voorstelling van hoe al die vaste geleenthede uiteengesit is. Daar sal vroegtydig afgekondig word as daar enige verandering aangebring word aan die program. Ons kwartaallikse uitreik is 'n belangrike deel van ons kinders se geestelike ontwikkeling en beoog ons om grade groepe saam in te deel. Op Dinsdae is daar vir alle Senior Jeug (Graad 7 - Matriek) Leef@Kerk en almal is welkom.

DATUM AKTIWITEIT
13de Januarie Kategese Begin
20ste Januarie Junior Kategese vir graad 0-6 - 1. Afskop
27ste Januarie Kategese vir almal - 2. Daar is niemand soos God nie!
3de Februarie Kategese vir almal - 3. God voorsien en ons gaan dien
10de Februarie Kategese vir almal - 4. God laat alles ten goede meewerk.
17de Februarie Belydenis van Geloof - Geen Kategese
24ste Februarie Nagmaal - Geen Kategese
3de Maart Kategese vir almal - 9. Sonde is sleg, maar God maak reg.
10de Maart Kategese vir almal - Afsluiting vir die 1ste Kwartaal


KATEGETE INLIGTING
KammaKidz Debbie Rabie 083 299 8181 Konsistorie
Graad 1 Ronelle Wright
Marie Smit
083 252 8770
084 406 4424
Bushuisie
Graad 2 Rochelle Barnard 083 226 0354 Konsistorie
Graad 3 Nicole Westraadt 061 389 9565 Voortrekker lokaal
Graad 4 Ellenette Meiring 082 707 7617 Voortrekker lokaal
Graad 5 Petru Vlok
Louise Hough
083 552 9880
076 142 8314
Voortrekker lokaal
Graad 6 Stacey Frazenburg 074 091 0840 Voortrekker lokaal


1 Korintiërs 3 vers 9-23
   † Na Bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.