Gebed vir Paastyd
Ek bid vir die genade van
Ontvanklikheid vir U werk in my lewe deur hierdie reis
Insig en droefheid vir my eie gebrokenheid
en 'n diepe bewussyn van U genade en liefde
'n Diepe bewussyn van U vergifnis in my lewe
'n Heilige woede vir dit wat reg is
'n Aanvaarding van die kruis wat ek moet dra
Verwondering en dankbaarheid vir wat U aan die kruis vir my kom doen het
Om moed te hê om dit wat ek eerder in die geheim wil hou, na U lig te bring
'n Diepe bewussyn van U sorg en liefdevolle Teenwoordigheid in my lewe
Insig na my diepste honger en dors, en vir die vertroue om dit alles na U te bring
Vertroue in U planne en weë wat hoër is as myne
Verwondering om gevul te word met 'n diep vreugde oor U opstandingslewe in my

[Leef April 2016]

Breek uit en weet HY is daar
In die fliek: The Best Exotic marigold Hotel sê een van die akteurs in 'n stadium: "Everything will be alright in the end. If it is not alright, it is not the end." Die skrywer Jerry Bridges sluit hierby aan wanneer hy skryf: "Jou slegste dae is nooit so sleg dat dit buite die genade van God val nie. Jou beste dae is nooit so goed dat dit nie God se genade benodig nie."

God weet presies waarheen Hy met jou lewe op pad is. Geen krisis wat jou pad kruis, tref Hom ooit onkant nie. As jy dus vandag met 'n storm sit wat nie wil opklaar nie, kan jy weet dat God steeds besig is om agter die skerms te werk. Na enige storm breek die son immers altyd weer deur.

Paulus het dit verstaan. In 2 Korintiërs 12 vers 9 vra hy dat God die "doring in sy vlees" moet wegneem. God antwoord: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Hierop reageer Paulus: "Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees."

Wat dreig om jou vandag te oorweldig? Onthou: dít val nie buite die genade van God nie. Kom ons draai in ons swakheid na Hom. Wanneer ons ons Skepper van aangesig tot aangesig ontmoet, raak ons opnuut bewus van Sy grootheid en krag waarmee Hy alles ten goede kan laat meewerk. Want onthou: as dinge nog nie reg is nie, is dit nie die einde nie.

Gebed: Vader God, baie dankie dat ek kan weet dat U in staat is om alles ten goede te laat meewerk vir diegene wat U liefhet. Doen dit asseblief ook in my lewe. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen
[Uit: www.versndag deur Benescke Janse van Rensburg]


Liefde is... om jou prioriteite reg te hou
'n Suksesvolle entrepreneur is onlangs gevra hoe sy dit regkry om al die balle in die lug te hou. Sy is n ma, 'n vrou vir haar man en 'n besigheidsvrou. Sy het die vraag so geantwoord: "In ons lewens is daar eintlik net twee soorte balle: Rubberballe en glasballe. Die rubberballe is balle wat as dit val, die kanse goed is dat dit sal terugbons - jou werk, gesondheid, finansies, geleenthede en so meer. Die glasballe is egter geweldig kosbaar. Dit is jou familie, huwelik en geliefdes. As dít val, breek dit. Die geheim vir sukses is om jou glasballe ten alle koste te beskerm. So sal jy gelukkig en suksesvol bly."

Hoe lyk jou prioriteite vandag? Kan jy met gemak sê God is eerste, jou huweliksmaat tweede, jou kinders derde en dan die werk? Of is daar glasballe wat op die grond lê?

In Matteus 6 vers 33 lees ons immers: " ...beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee." En in Psalm 37 vers 4-5 lees ons: "Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg."

Mag ons nooit ons verhouding met God en ons geliefdes laat skade ly weens 'n droom wat ons najaag of werksdruk wat oorvat nie. Onthou: ware liefde word die beste gedemonstreer in hoe jy jou tyd bestee. Wat sê jou tydsbesteding oor jou prioriteite?

Gebed: Vader God, help my om my prioriteite reg te hou. Wys my waar ek van my glasballe moet optel en gee asseblief aan my wysheid om dit te doen voordat dit te laat is. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen [Deur Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za]


So wen vreugde en entoesiasme
Dit is C S Lewis wat geskryf het: "Joy is the serious business of heaven." God is regtig baie ernstig oor vreugde. Daarom skryf Paulus in Filippense 4 vers 4 ons moet altyd bly wees. Nogtans het al so gewoond geraak aan al die klakouse en doemprofete rondom ons dat ons verras is wanneer ons vreugdevolle gelowiges raakloop. Dan maak ons opmerkings soos: "Nou wat het oor jou lewe geloop dat jy so bly is?" Nee wag, ons is nie eens "surprised by joy" soos wat Lewis ook skryf nie, ons is eerder "confused by joy!" Wanneer Paulus oor vreugde skryf, bedoel hy nie ons moet met 'n aangeverfde glimlag rondloop terwyl dit binne in ons kook nie. God se vreugde kom altyd van binne af. Dit is die gevolg van 'n lewe wat in harmonie met God geleef word. Vreugde groei binne-in ons wanneer ons kies om eenvoudiger te leef en minder te fokus op alles wat verkeerd is. Kompleksiteit is 'n vreugdedief. Kommer ook. Om vreugde in klein dingetjies te vind, verander die lewe in 'n groot aontuur. O ja, en ook om stadig genoeg te leef om aandag te gee aan daardie spesiale verhoudings in ons lewe met die Here, familie en vriende.

Wees bly in die Here! Geniet Sy handewerk en Sy mense. Wees entoesiasties. Hiervan gepraat, ek onthou die woorde van een Amerikaanse minister van Arbeidsake, James Hodgson: "I've never had ambitions, only enthusiasms." Entoesiasme is nie 'n reaksie nie, maar 'n pro-aksie! Dit groei saam met vreugde in ons harte. Dit laat ons saam met Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 16 uitroep dat moedeloosheid nooit ons baas is nie. Al vergaan ons uiterlik, binne-in ons word ons dag na dag vernuwe. Entoesiasme groei namate ons geloofsoog op die onsigbare werklikheid van God gerig is. Dan is ons hoop vas en ons hart lig. Dan kan ons meer lag. Dan kan ons meer leef, al sterf ons.
[Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org]


Liefde is... tyd en teenwoordigheid
'n Tyd gelede was ek op 'n dag druk besig. 'n Sperdatum vir 'n groot projek was ophande en ek moes dit vinnig afhandel. Te midde hiervan, stap 'n kollega van my verby die lessenaar waar ek sit en werk met 'n 80-jarige oom. Hy het besoek by die radiostasie afgelê waar ek werk. My kollega het besluit om hom so in die verbygaan aan my voor te stel.

Aanvanklik was ek hoflik. Ek het na die stories geluister en saamgesels. Oom Sakkie het egter aangehou gesels en gesels en gesels. Aan my binneste het ek kriewelrig begin raak. Hoe om dees aarde sou ek oom Sakkie kon stop sonder om onhoflik te begin lyk? Die gesprek het aangehou en aangehou. Teen die tye het ek al gebid dat iemand moet verbykom dat ek met uit die gesprek kon loskry.

Net toe sê oom Sakkie iets wat die wind uit my seile geneem het: "Ek en my vrou was vir 40 jaar lank getroud. Ons was geweldig lief vir mekaar. Kort na ons 40ste huweliksherdenking, is sy met kanker gediagnoseer. Enkele weke later het sy in my arms gesterf." Die trane het skielik vlak in oom Sakkie se oë gesit. Ek het besef dat hy haar verskriklik mis. "Haar grootste geskenk aan my was tyd. Al het sy ook 'n hoë posisie beklee in die maatskappy waarvoor sy gewerk het, kon ek haar enige tyd van die dag bel. Sy het my nooit laat voel asof ek oorbodig of lastig is nie. Wanneer ek by haar was, was sy altyd ten volle teenwoordig." Sjoe! Tyd en teenwoordigheid. Is dít wat jy vir jou geliefdes gee? Of is jy met jou een oog besig om deur sosiale media te kyk of op te vang met die jongste sportnuus terwyl jou geliefde sy of haar hart met jou deel? En hoe lyk jou tyd en teenwoordigheid saam met God? Is dit vir jou 'n takie om af te handel of is jy gefokus wanneer jy met Hom in gebed praat?

In Jakobus 4 vers 8 lees ons: "Nader tot God en Hy sal tot julle nader." Ook in Hebreërs 11 vers 6 lees ons: "Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon." En dan rondom optrede teenoor jou geliefdes, lees ons in Romeine 12 vers 10b: "Julle moet eerste wees om ander mense te respekteer" (Die Bybel vir Almal-hersiening).

Tyd en teenwoordigheid. Dít is die grootste geskenk wat jy aan iemand kan gee. As 'n oomblik verby is, is dit verby. Nie een van ons kan die horlosie terugdraai nie. Ja, om take af te handel is belangrik. Sperdatums moet gehaal word. Tog, verhoudings (met God en mense) moet die belangrikste bly. Sterkte.


Vader God, baie dankie vir U tyd en teenwoordigheid in my lewe. Help my om asseblief dieselfde vir my geliefdes te gee. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen [Deur Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za]


Boer met wysheid
Maar die wysheid, waar word die gevind, Waar is die woonplek van insig? [Job 28 vers 12]
Wat my betref broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. [1 Korintiërs 2:1-5]

Laat die kennisontploffing jou ook sidder? Ons kan maar net ons hande saamslaan oor die wonder van die tegnologie. Daar word gesê dat die Middeleeuse teoloog en filosoof Thomas Aquinas die laaste geleerde mens was wat al die kennis wat in sy tyd bestaan het, in sy gedagtes kon omvat. Daarna het die omvang van kennis so geweldig uitgebrei dat dit 'n leërskare in elke dissipline vir ewig sou neem om alles te weet wat daar te wete is.

Daar is natuurlik mense wat baie slim is en vir wie die geheim van die ontstaan van die lewe geen geheim is nie. En vir wie geen wiskundige probleem te moeilik is nie, en vir wie astrofisika 'n ope boek is, en wat die gawe het om wonderlike verhale en poësie oor al die onderwerpe onder die son te skryf. Maar watter kennis het God in gedagte wanneer Hy oor kennis en wysheid praat? Sekerlik nie net boekgeleerdheid, akademiese uitmuntendheid of intellektuele vermoëns nie. Want dan sou die meeste van ons maar bedroë daarvan af gekom het.

Die kennis waarna God verwys, is 'n geestelike intelligensie - die gawe om te kan kies tussen dit wat belangrik en dit wat onbelangrik is, om bewus te wees van die grootheid en die verskeidenheid van die skepping sonder om deur al die kennis oorweldig te word. Dit sluit ook selfkennis in. Om jou aard en wese te ondersoek en te weet wat jou swakpunte en jou goeie punte is en ook om te weet wat jy glo en wat vir jou belangrik is. God se gawe van wysheid en kennis vereis nie 'n universiteitsgraad nie omdat dit beskikbaar is aan die eenvoudigste onder die eenvoudigstes en die slimste onder die slimstes.

Gebed: Here, rus my toe met 'n geestelike wysheid wat my in staat sal stel om nie deur die kennis van hierdie wreld oorweldig of verwar te word nie. Amen
[Hennie Symington www.versndag.co.za]


Wie is hierdie man? Is dit die Verlosser?
Matteus 1 vers 23: Die maagd sal swanger word en 'n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons.

Goed begonne, is half gewonne, lui 'n ou Nederlandse spreekwoord. Maar die begin van Jesus se loopbaan op aarde was verrassend en nie iets wat verwag is nie. Die mense het nie verwag dat die Verlosser as 'n baba na die aarde sou kom nie. Daarom was Jesus vir die Jode een van die baie kleintjies wat die naam Jesus gehad het. Die enigste mense wat in die begin in die Kind geglo het, was 'n groepie geringe en rowwe herders en 'n paar sterrekykers uit die Ooste. 'n Ster het die teken gegee en engele het met 'n rap song in staccato losgetrek: "Eer aan God ...vrede op aarde... in mense 'n welbehae."

Die Jode het iemand totaal anders verwag. Hulle het 'n verlosser verwag, nie 'n baba nie. Iemand wat so sterk was dat Hy hulle uiteindelik eens en vir altyd van die ellendige onderdrukkers, die Romeine, sou verlos. Die groepie wyse manne uit die Ooste het verkondig dat 'n koning gebore is. Dit het soos 'n veldbrand deur Jerusalem versprei. Waar kan ons die koning van die Jode kry? Koning, koning … wat bedoel julle? En so kom die wyse manne aan by 'n klein babakoning êrens in 'n eenvoudige huisie.

Kan dit die beloofde Verlosser wees? Dit het na 'n grap gelyk. Die begin van Jesus se lewe was vreemd. Maria, wat nog nooit by 'n man geslaap het nie, word swanger... deur die Heilige Gees.

Dit is 'n vreemde begin. Stel jou voor dat jy van 'n jong vrou in jou gemeente hoor wat ongetroud swanger raak. Dit is iets waaroor mense agter hulle hand praat. Jesus is die seun van 'n ongetroude vrou - 'n buite-egtelike kind. Dit is hoe mense dit toe gesien het.

Gebed: Vader, laat ek met nuwe oë na Jesus kyk - en na die vreemde begin van Sy lewe. Wys my wat my eintlike verwagting van Jesus moet wees. Amen
[Danny Fourie www.versndag.co.za]

† Na Bo †

© 2009-2019 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.