Welkom by ons Webbediening

Psalm 18:29 "U laat my lamp skyn, Here my God. U verlig my duisterns"

  Belangrike Datums
  Sondag 22 Mei 2022 - 'n Lewe van vêr kyk en naby leef.
  Kommunikamma 22 Mei 2022
  Huisgeloof 22 Mei 2022

  Saamstap Stiltetyd Mei 2022

  Huisgodsdiens op Toep

  Kerkjaar tekste 2022

  Die nut van Kleingroepe in 'n Krisis

  Wat is ware gebed?

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2022 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.