Welkom by ons Webbediening

2 Kron 7 vers 13-14 "13Daar kan tye kom dat Ek 'n droogte stuur, of sprinkane om die oeste op te vreet,
of siekte-epidemies onder die mense. 14As dit gebeur en my volk verneder hulleself en hulle soek na my wil,
en as hulle ophou met hulle verkeerde optrede, sal Ek hulle vergewe. Dan sal Ek hulle land gesond maak. (uit die Boodskap)

  Belangrike Datums
  Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies.
  Daar mag nou net 50 persone per erediens in die kerkgebou wees.

  Volledige Digitale Erediens
  Sondag 1 Augustus 09h00 Aanlyn Erediens
  Sake vir gebed 1 Augustus 2021 &   Huisgeloof 1 Augustus 2021
  Wat is ware gebed?           Saamstap Stiltetyd Augustus 2021

  Baie weldom aan Ds Toit & Odette Wessels
  Kontak no 084 240 2916 & toit.wessels@hotmail.com

  Klik op die POPI-wet-skakel om meer oor die wet te lees.
  Lidmate kan die toestemmings vorm op ons webblad vind of die aanlyn
  weergawe voltooi. Baie dankie vir almal se hulp in die verband.

  NG Kraggakamma se Facebookblad
  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma               Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.