Welkom by ons Webbediening

"Daarteenoor is iemand wat beweer: "Ek ken Hom baie goed," maar nie doen wat Jesus vra nie, natuurlik 'n leuenaar.
So iemand kan nie eens "waarheid" spel nie. Die liefde wat God gee, blom en bloei juis in hom wat gehoorsaam luister na wat Jesus wil hê. Ons moet dus nie net praat oor wat Hy wil hê nie. Ons moet elke dag daarvan werk maak om presies te leef soos Jesus geleef het.
So kan ons seker wees dat ons deel van God se familie is en bly." (1 Joh 2:4-6 uit die Boodskap)

  Belangrike Datums
  Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies.
  Daar mag nou net 50 persone per erediens in die kerkgebou wees.

  Volledige Digitale Erediens
  Sondag 12 September - 08h30 & 10h00 Dienste
  Teks: 1 Johannes 2 vers 3-6 - 'n Christen leef soos Christus

  Sake vir gebed 12 September 2021 &   Huisgeloof 12 September 2021
  Wat is ware gebed?           Saamstap Stiltetyd September 2021

  10:00 Kategese by die kerkgebou vir graad 1-6.
  Covid protokol is in plek, ons doen alles in ons vermoë om die jongmense veilig te hou.
  Graad 7-11 kategese vind by ouerhuise plaas.

  Kerk Finansies 2021

  NG Kraggakamma se Facebookblad

  Kompas - 'n Handleiding vir wanneer 'n geliefde sterf

Bybelgenootskap               KammaKidz               Kommunikamma


Mannebediening               Padlangs               There4Ministries


Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode met jou slimfoon om maandelikse dankoffers, weeklikse offergawes,
aankope en donasies deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com
† Na bo †

© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.