Diens van Barmhartigheid


Wie is ons?

Delano Britz (Voorsitter)

Wat doen ons?

Ons reik uit na behoeftige gesinne binne en buite ons gemeente. Ons het 'n 'sakkie vir 'n pakkie'-projek waar ons gemeentelede kospakkies in die voorportaal plaas en dan word dit uitgedeel aan behoeftige gesinne . Daar word ook gevra vir klere wat ons ook gee vir behoeftiges . Ons reik ook elke paar maande uit na die gesinne in Groenbossies.

Hoe kan jy by ons inskakel?

Kontak gerus vir Delano Britz:
041 364 0136 [W]
041 364 3141 [H]
of enige diaken.
Enige gemeentelid is welkom om by ons in te skakel.       


† Na Bo †
© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.