Bybelaktiwiteite vir die jongspan

In die begin... Die tien gebooie Vrugte van die Gees Lofliedjies Boodskappies


Waar is die middel?

Baie mense bevraagteken die feit dat die Bybel God se openbaring van Homself aan die mens is.
Sommiges wil rekenaars inspan om 'n bepaalde kode in die Bybel op te spoor.
Kyk gerus na God se eie kode, wat Sy wil vir ons lewens uitstippel:


Wat is die kortste hoofstuk in die Bybel? - Psalm 117
Wat is die langste hoofstuk in die Bybel? - Psalm 119
Watter hoofstuk is presies in die middel van die Bybel? - Psalm 118
Feit: Daar is presies 594 hoofstukke voor Psalm 118.
Feit: Daar is presies 594 hoofstukke na Psalm 118.
Tel hierdie syfers bymekaar en jy kry 1188. Wat is presies die middelste versie in die Bybel? - Psalm 118:8


Sê hierdie versie miskien wat God se Wil vir ons lewens is?
Volgende keer as iemand vir jou vra wat God se perfekte Wil vir ons lewens is, dan stuur jy hom na die middel van die Bybel toe!

Jeugbediening

Die Bybel sê vir ons God is baie sterker as Satan.
Sondagskool aktiwiteite:     Graad 2 & 3         Graad 4 & 5         Graad 6 & 7

Kyk of jy die Bybelversie se geheime kode kan ontsyfer.
Die grootste gebod Eie herderspsalm
Jesus loop op die see Vyf brode en twee visse

Bybel Kubus vir kinders Die Here weet Weg na die kerk te vind
Perkamentrol - Ek glo Brandende swaard - Gen 3:24 Loof die Here
Legkaart - Jesus dra sy kruis Onse Vader vir kinders Dawid - 1 Petrus 5:6
God red 8 siele, want Noag luister My reistas vir die lewe  


   


† Na bo †
© 2009-2024 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.