2 Korintiërs 4 vers 7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek;
die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

Ons jeug is die kern van ons gemeente en die kerk in die algemeen se toekoms. Om hierdie rede moet daar baie aandag gegee word aan die leiding wat die jong mense in die gemeente ontvang. Die jeug is dikwels 'n weerspieëling van die toestand van die gemeente.

   

Wie is ons?

Debbie Rabie KammaKidz

Petru Vlok Graad 1-6

Johan Westraadt Graad 7-11
Wat doen ons?

Ons taak is fasilitering en koördinering van die verskillende jeugbedieninge in die gemeente met die oog op geestelike opvoeding, versorging en groei van die jeug. Ons is altyd op soek na helpers by jeugbediening.

Kleuterbediening vir kinders van 2-6 jaar.
Elke Sondag in die konsistorie dieselfde tyd as die oggenddiens.
Kategese (Sondae 09h45)
Selgroep vir hoërskool jongmense (LEEF)
Selgroep vir werkende/studerende jongmense
Hoe kan jy by ons inskakel?

Vir meer inligting, kontak:

Debbie Rabie 083 299 8181

Petru Vlok 083 552 9880

Johan Westraadt 082 770 9077

Jeugmentors 2021                         Kategese program 2021

KATEGESE
Ons wil graag hierdie jaar vanaf Sondag 7 Maart voortgaan met kategese vir ons kinders. Een sondag sal juniors (Graad 1-6) om 10:00 kategese by die kerkkompleks hê en die volgende sondag die graad 7-11 jongmense. U kind se mentor sal met u kontak met die indeling van die ontmoetings van die jaar. Die Sondag waarop u kind nie by die kompleks is nie, versoek ons u om die ontmoeting met u kind te hanteer. As ouers roep die Here ons om die belangrikste mentors in ons kinders se lewens te wees. Dit Kategese boeke sal by die eerste ontmoeting by die kerkgebou uitgedeel word. Vir meer inligting of hulp, kontak asb met u kind se kategeet. Die indeling en kontakbesonderhede van kategete is op die gemeente se webblad beskikbaar.

  Bybelaktiwiteite vir die jongspan   Waar lees ons van ..... in die Bybel?

 

1 Korintiërs 3 vers 9-23
   † Na Bo †

© 2009-2022 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.