Heb 10 vers 24-25: Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.
Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder
aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Kraggakamma se selgroepe is een van die bedieninge waar daar werklik Christenvriende gemaak kan word, vriende saam met wie ons Christus se liggaam op aarde kan wees vir ander.

Hierdie bediening streef om deur middel van dinamiese kleingroepe mekaar wedersyds op te bou en te ondersteun ten einde daagliks bruikbaar te wees in God se plan met die gemeente en elke individu. Daar is tans 16 selgroepe in die gemeente.
Bybelstudiegroepe: Kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Daar is 8 Bybelstudiegroepe in die gemeente.
Dissipelskap-kursus: Kontakpersoon: Suzette Bosch 041 360 0182 en 082 320 2838
Gebedsgroepe: Gewoonlik die eerste Maandag van die maand om 19:00 by die kerkgebou.
Gebedskild-gebedsbediening kom elke Maandag van 12:45-14:00 in die gebedskamer bymekaar om te bid. Almal is welkom.

SELGROEPE
Selgroepe is lief vir God, mekaar en die wêreld.
By 'n selgroep kuier groeplede saam. Ons deel lief en leed en bid vir mekaar. Ons fokus op God in lofprysing en aanbidding en deur saam te gesels uit sy Woord. Selgroepe word aangemoedig om uit te reik en 'n verskil te maak in die wêreld. Ons praat van selgroepe omdat die ideaal is dat elke selgroep soos 'n sel sal groei en vermenigvuldig.

Kraggakamma Huisgeloof vir kleingroepe, families en stiltetyd Huisgeloof 17de Oktober 2021

7 Weke as Sinsoekers 2021 Kraggakamma

Wat is ware gebed?                         Saamstap Stiltetyd - Oktober 2021


SELGROEPKOÖRDINEERDER
Elizma Harmse Selgroepe & Bybelstudiegroepe 083 940 5617
Frans Stapelberg Kraggakamma Mannebediening 082 773 6205


SELGROEPE
Dag Tyd Wie is ons? Wie om te kontak...
Maandag 19:15 Die Rose bestaan uit 4 Gesinne en 1 enkel persoon. Ouderdom wissel tussen 50 en 66, maar jonk van gees. Almal is natuur liefhebbers. Andre Barnard
082 924 8762
 
Dinsdag 18:30 Ons is die Pronkertjies wat deur God se genade in Sy tuin mag 'groei'. Ons opdrag is om te blom en te werk hier waar Hy ons geplant het. Ons is 13 volwassenes en 6 Hoërskool leerders en ons hou baie van gesels! Sakkie Rossouw
082 402 4396
hermierossouw@gmail.com
  18:45 Die St Joseph's bestaan uit 5 gesinne en 1 enkelpersoon. Ouderdom wissel tussen 27 en 60. Twee gesinne met peuters. Tommy Redpath
083 461 4215
 
  19:00 Die Voetspore bestaan uit 6 volwassenes, ouderdomme tussen 43 en 52jaar, 6 kinders tussen 14 en 19jaar. Lede in hierdie sel is fisies fris, fiks, gesond en sterk. Sportiewe sel. Aansluiting by sel onderhewig aan 'n poligraaf, fiksheid en uithouvermoë toets. Dit klink miskien bietjie kwaai, maar ons is eintlik baie nice people! Christelle Slabbert
082 324 4111
christelleslabbert@live.co.za
Woensdag 19:00 Die Papawers is 9 Volwassenes tussen 40 en 60 jaar oud. 3 hoërskool kinders en 1 kind nog in die laerskool. Ons hou van saam kuier en omgee vir mekaar. Ons ondersteun 'n minderbevoorregte dogter van 18jaar en haar gesin. Gert Harmse
082 906 6924
gerth@feltex.co.za
  19:00 Die Madeliefies is 7 Adams en 6 Duifies gemeng met humor, innigheid, platvloers, jonkheid van gees en soekend voor God! Ons groei saam en blom trots vir ons Maker. Ons is nie 'n selgroep, maar 'n pelgroep! Beskikbaar vir enige pelvriend. PC van Rooyen
084 960 6289
 
Donderdag 09:30 Die Welwitschia selgroep bestaan uit senior lidmate in die 60 - 70 jaar ouderdomsgroep. Ons verkies om in die oggend bymekaar te kom omdat ons nie graag saans wil uitgaan nie. Ons vergader Donderdae oggende vanaf 9.30 tot +/- 11.30, en ons roteer ons byeenkomste by die huise van ons lede. Willie van der Merwe
083 295 1171
wvdm@telkomsa.net
  19:00 Die Tulpe selgroep bestaan uit 4 gesinne en in totaal is daar 11 kinders van laerskool tot universiteit. Ons is die rondom 50jaar groep, maar in gees rondom 40jaar. Ons het baie diep denkers en 'n paar oorspronklike blonds net om die balans te handhaaf. Marlene Postma
082 787 4030
marlene.postma@gmail.com
  19:15 Ons Azaleas dink saam, groei saam, leer saam, glo saam, bid saam, sing saam, kuier saam, lag saam en dra mekaar in Jesus Christus se Liefde. Jean-Mari Oberholzer
083 657 9194
harryjean@telkomsa.net
  19:30 Ons Dahlias is tussen die JONG ouderdom van 54 en 70 jaar. Ons is baie lief vir die natuur en doen dinge saam. Ons sel loop oor van liefde en omgee. Felicity Murray
073 240 9043
 
Sondagaande
1 x Maand
18:30 Die Fontein Ben Fourie
083 448 2137
fourie@biblesociety.co.za
BYBELSTUDIEGROEPE
Dag Tyd Kontak persoon Telefoon Selfoon
Dinsdag 14:00 Elizma Harmse 041 360 2142 of 083 940 5617
Dinsdag 20:00 Ben Fourie 083 448 2137
Woensdag 09:00 Pierre Rootman 041 360 3359 of 082 976 0848
Woensdag 09:00 Myra Schmidt 041 360 2702 of 082 293 8985
Woensdag 09:30 Elna Thiart 041 360 2225 of 083 662 1774
Woensdag 16:00 Santjie van Niekerk 041 360 2672 of 084 457 0814
Woensdag 16:30 Laura Krause 041 364 2732

Dissipelskap
Die Dissipelskap Program is nie 'n kursus wat jy kan doen en afhandel nie, want dis 'n lewenswyse waar jy leer om by God antwoorde op jou vrae te kry. Die kuns van dissipelskap is dan ook juis dit: om te leer onderskei waarmee God besig is in jou lewe. By die verskillende retraites is dit moontlik om stil te word by God na gelang van jou behoefte.


† Na Bo †
© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.