Woordbediening

'n Verskeidenheid preke op audio CD kan by die kerkkantoor bestel word.   Audio CD bestellings

DATUM TEMA TEKSVERS PREDIKER
01-12-2013 Informele Diens se Tema:
Die andersheid van die Handelinge gemeente lei tot groei.
Skriflesing: Hand 2:43 - 3:10 Ds MG van Rooyen
10-11-2013 Formele Diens se Tema:
Ons is lede van die huisgesin van God.
Skriflesing: Efesiërs 2:11-2 Ds MG van Rooyen
03-11-2013 Formele Diens se Tema:
SLEGS Christus kan die ware hoeksteen van my lewe wees
Skriflesing: 1 Petrus 1:24-2:10 Ds Veneto Keyter
03-11-2013 Informele Diens se Tema:
Jy is 'n lewende steen in die kerk van God
Skriflesing: 1 Pet 1:24 - 2:10 Ds MG van Rooyen
13-10-2013 Formele Diens se Tema:
"My hele lewe behoort aan God"
Skriflesing: Hand 2 en 1 Kor 12 Ds Veneto Keyter
13-10-2013 Informele Diens se Tema:
Doop - "My hele lewe behoort aan God"
Skriflesing: Hand 2:38 Dirk van der Mescht
06-10-2013 Openingspreek by Algemene Sinode Skriflesing:  
06-10-2013 Formele Diens se Tema:
Van Sarkastiese Samaritaan tot Getroue Getuie
Skriflesing: Joh 4:1-41 Ds MG van Rooyen
29-09-2013 Formele Diens se Tema:
Ons is God se boodskappers.
Skriflesing: Eseg 33:1-33; Matt 10:32-33 Ds MG van Rooyen
15-09-2013 Formele Diens se Tema:
Is jy op pad huis toe?
Skriflesing: Lukas 13: 22-30 Ds MG van Rooyen
08-09-2013 Formele Diens se Tema:
Ons moenie 'n verkyker-kerk wees nie.
Skriflesing: Matt 7:1-6 Ds MG van Rooyen
08-09-2013 Informele Diens se Tema:
"Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie"
Skriflesing: Matteus 7:1-5 Ds Veneto Keyter
01-09-2013 Formele Diens se Tema:
Die sleutel tot die vermoë om te kan vergewe.
Skriflesing: Matt 18: 21 - 35 Ds Veneto Keyter
01-09-2013 Informele Diens se Tema:
Ek kan vergewe, want ek is vergewe.
Skriflesing: Matt 18: 21 - 35 Ds MG van Rooyen
25-08-2013 Informele Diens se Tema:
Wees lief vir jou vyand.
Skriflesing: Matt 5:43-48 Ds Veneto Keyter
18-08-2013 Tema: As Christen sal jy onverdiende lyding ervaar. Skriflesing: 1 Petrus 2 Ds MG van Rooyen
11-08-2013 Tema: Jesus vra alles. Kruisig jouself. Skriflesing: Matteus 16:13-28. Ds MG van Rooyen
04-08-2013 Tema: Kap eerder jou regterhand af. Skriflesing: Matt 5:27-30 Ds Veneto Keyter
04-08-2013 Tema: Breek radikaal met die sonde in jou lewe. Skriflesing: Matteus 5:27-30 ook Matteus 5:8 en Lukas 158 Prop Danie Matthee
28-07-2013 Tema: Om Jesus te volg vra commitment Skriflesing: Lukas 9:57-62 Dirk van der Mesch
28-07-2013 Tema: 99% is nie goed genoeg nie! Skriflesing: Lukas 9:57-62 Ds MG van Rooyen
21-07-2013 Tema: God se verteenwoordigers Skriflesing: Gen 1:26-28 Ds MG van Rooyen
21-07-2013 Tema: Afhanklikheid Skriflesing: Matt: 5 Ds Veneto Keyter
14-07-2013 Tema: Wat is God se droom vir ons? Skriflesing: Matt: 28:16-20 Ds MG van Rooyen
30-06-2013 Tema: Die Here wil dat ons liefde leef. Skriflesing: Lukas 10:25-37 Ds MG van Rooyen
Sondagaand
09-06-2013
Tema: Wie is die belangrikste? Skriflesing: Mark 9:33-37 Ds MG van Rooyen
09-06-2013 Tema: Selfbeheersing Skriflesing: Titus 2; Spr 25:28; 2 Tim 1:7 Ds MG van Rooyen
02-06-2013 Tema: Nederigheid Skriflesing: Fil 2:1-11; Jak 3:13; Jak 4:1-10 en 13-17; Joh 13:1-17 Ds MG van Rooyen
26-05-2013 Tema: Getrouheid "betroubaarheid, lojaliteit" Skriflesing: Matt 25:14-30  
Pinksterbiduur
23-05-2013
Tema: Die vrug van die Gees is geduld. Skriflesing: Jak 5:7-11 Ds MG van Rooyen
19-05-2013 Tema: Goedhartigheid "vrygewigheid" Skriflesing: 2 Kor 9:1 & 1 Tim 6:17-19 & Gal 6:1-10 & Luk 10: 25-37 Ds Veneto Keyter
17-05-2013 Tema: Vriendelikheid Skriflesing: 2 Tim 2:14-26(24-25); Kol 4:6; 2 Kor 6:6-7 Ds Veneto Keyter
16-05-2013 Tema: Geduld Skriflesing: Jak 5:7-11; Kol 3:13; 2 Tim 4:2; 1 Tess 5:14  
15-05-2013 Tema: Vrede Skriflesing: Efes 2:11-22; Kol 3:15; Jak 3:13-18 Ds Veneto Keyter
14-05-2013 Tema: Vreugde Skriflesing: Rom 5:1-11; Rom 14:17; 1 Pet 4:12-19 Ds MG van Rooyen
13-05-2013 Tema: Liefde Skriflesing: 1 Kor 13; Joh 3:11-18; Rom 13:8-14;Joh 13:34-35; Gal 5:6  
Sondagaand
12-05-2013
Tema: God wil vir ons lewe gee Skriflesing: Romeine 8:1-17 Ds MG van Rooyen
12-05-2013 Tema: Die oorlog in ons Skriflesing: Gal 5:13-26 Ds MG van Rooyen
09-05-2013 Tema: Hemelvaart Skriflesing: Handelinge 1 Ds Veneto Keyter
Sondagaand
05-05-2013
Tema: Maak vrede Skriflesing: Matt 5:9-12 Ds MG van Rooyen
05-05-2013 Tema: 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie Skriflesing: Johannes 14:15-21 en 25,26 Prop Danie Matthee
Sondagaand
28-04-2013
Tema: Verkoop jou goed en gee die geld vir die armes.
Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hom: "Een ding kom jy nog kort: gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê.
Skriflesing: Lukas 18:22 & 12:33 Ds Veneto Keyter
28-04-2013 Formele Tema: Lote kry krag vanaf die Lam om die vrug van getuienis te dra. Skriflesing: Hand 1; Joh 15; Openb 21 Ds Veneto Keyter
28-04-2013 Informele Tema: Lote wat wag, kan getuig! Skriflesing: Lukas 24:45-49 en Hand 1:1-8 Prop Danie Matthee
Sondagaand
21-04-2013
Tema: Draai die ander wang
"Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie.
Skriflesing: Lukas 6:27-36 Ds MG van Rooyen
21-04-2013 Formele Tema: Mens kan slegs oorwin met krag uit die Wingerdstok. Skriflesing: Joh 15 en Openb 7:9-17 Ds Veneto Keyter
14-04-2013 Tema: Lote dra vrug deur God se liefde Skriflesing: Johannes 15 :1 - 9 Ds MG van Rooyen
14-04-2013 Tema: Lote dra vrug deur God se liefde Skriflesing: Johannes 15:9-17 Prop Danie Matthee
07-04-2013 Tema: Uit genade is julle gered (Efes 2:5) Skriflesing: Joh 15:1-8 en Efes 2:1-10 Ds Veneto Keyter
31-03-2013 Tema: Paassondag Skriflesing: Joh 20:19-31 Ds MG van Rooyen
29-03-2013 Tema: Sewe Kruiswoorde Skriflesing: Lukas 23:34
"Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie!"
Ds MG van Rooyen
28-03-2013 Tema: Jesus se lyding vir ons was eg en erg Skriflesing: Matt 26:36-46 Ds MG van Rooyen
27-03-2013 Tema: Gesals met olie Skriflesing: Markus 14 Ds Veneto Keyter
26-03-2013 Tema: Ware grootheid is om nederig te dien Skriflesing: Matt 23:1-11 Ds MG van Rooyen
25-03-2013 Tema: Jesus reinig die tempel   Ds Veneto Keyter
24-03-2013 Formele Tema: 'n Loot in Christus dien soos Hy. Skriflesing: Fil 2:5-8 Ds MG van Rooyen
10-03-2013 Informele Tema: Hoe word ek 'n loot? Skriflesing: Johannes 15 Ds Veneto Keyter
03-03-2013 Informele Tema: God het alles moontlik gedoen dat ons goeie vrugte kan dra. Skriflesing: Jesaja 5:1-7 Ds MG van Rooyen
24-02-2013 Formele Tema: 'n Loot kan nie op sy eie vrugte dra nie. Skriflesing: Joh 15:1-8; 16-17 Ds MG van Rooyen
24-02-2013 Informele Tema: Die ware wingerdstok. Skriflesing: Johannes 15:1-8 Prop Danie Matthee
17-02-2013 Tema: Is jy 'n passer of 'n sproeier mens? Skriflesing: Lukas 14:7-14 Ds MG van Rooyen
17-02-2013 Aandbyeenkoms Tema: Skyn vir God. Skriflesing: Eksodus 34:29-35 Ds Veneto Keyter
10-02-2013 Formele Tema: God het ons gemaak wie ons nou is Skriflesing: Efes 2:1-10 Ds MG van Rooyen
10-02-2013 Informele Tema: Gemaak om vir altyd te hou! Skriflesing: 2 Kor 4:16-18 & 5:1-10 Prop Danie Matthee
10-02-2013 Aandbyeenkoms Tema: Ons as medewerkers van God is anders Skriflesing: 2 Kor 6:1-13 Ds MG van Rooyen
03-02-2013 Formele Tema: Die Here gebruik ons as getuienis in Sy kerk. Skriflesing: Openbaring 1:9-21 Ds MG van Rooyen
03-02-2013 Aandbyeenkoms Tema: Die laaste in die reeks vir die Week van Gebed kom aan die orde: "Ons Hemelse Vader, verlos ons nou hier van versoekings en die Bose." Skriflesing: Matteus 6:9-13 Ds Veneto Keyter
27-01-2013 Aandbyeenkoms Tema: Dag 6 van Week van Gebed: " Ons Hemelse Vader, vergewe ons nou, soos ons vergewe het."   Ds Veneto Keyter
20-01-2013 Formele Tema: Genadeverbond Skriflesing: Genesis 17 Ds Veneto Keyter
20-01-2013 Informele Tema: Maak skoon jou lewe Johannes 2:13-21 Dr Kobus Prinsloo
20-01-2013 Aandbyeenkoms Tema: Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hul van God is. Mattheus 3 Dr Kobus Prinsloo


† Na bo †
© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.