Woordbediening

'n Verskeidenheid preke op audio CD kan by die kerkkantoor bestel word.   Audio CD bestellings

DATUM TEMA TEKSVERS PREDIKER
31-12-2014 Formele Diens se Tema:
Wanneer jy binne God se plan leef, beleef jy voorspoed.
Skriflesing: Daniël 4 Ds MG van Rooyen
14-12-2014 Formele Diens se Tema:
Sing 'n loflied tot eer van die Here.
Skriflesing: Lukas 1:46-56 Ds MG van Rooyen
07-12-2014 Formele Diens se Tema:
Die Vredevors maak ons sy vredemakers.
Skriflesing: Lukas 2 vers 8-20 Ds MG van Rooyen
30-11-2014 Formele Diens se Tema:
Ons is een liggaam van Christus
Skriflesing: 1 Korintiërs 12:12-31 Ds MG van Rooyen
16-11-2014 Formele Diens se Tema:
Ons is kerk om te dien
Skriflesing: Mark 10:35-45 Ds MG van Rooyen
09-11-2014 Informele Diens se Tema:
Ek is 'n tempel van God.
Skriflesing: 1 Kor 3 10-17 Ds MG van Rooyen
02-11-2014 Nagmaal Diens se Tema:
God het ons gekies om soos Christus te wees.
Skriflesing: Kol 3:9b-17 Ds MG van Rooyen
05-10-2014 Informele Diens se Tema:
Van sleepvoet loop na huppel stap.
Skriflesing: Luk 24:13-35 Ds MG van Rooyen
28-09-2014 Formele Diens se Tema:
Jesus is die Ou wat gaan wen.
Skriflesing: Open 22:6-21 Ds MG van Rooyen
14-09-2014 Formele Diens se Tema:
God maak my 'n draer van hoop.
Skriflesing: Jesaja 29 Ds MG van Rooyen
07-09-2014 Informele Diens se Tema:
In God bly hoop lewend.
Skriflesing: Jesaja 40 Ds MG van Rooyen
31-08-2014 Formele Diens se Tema:
God is die bron van ons hoop.
Skriflesing: 1 Pet 1:1-9 Ds MG van Rooyen
17-08-2014 Informele Diens se Tema:
In die liefde van die Here het ons ware hoop.
Skriflesing: Klaagliedere 3:24 Ds MG van Rooyen
03-08-2014 Formele Diens se Tema:
Waar die Here in Sy gemeente is, wil mense ook wees
Skriflesing: Joh 20:19-26 Ds MG van Rooyen
27-07-2014 Formele Diens se Tema:
Deelname aan Christus beteken deelname aan Sy sending in die wêreld.
Skriflesing: Joh 20:19-26 Ds MG van Rooyen
22-06-2014 Formele Diens se Tema:
Strome lewende vloei uit ons wat eens dors was.
Skriflesing: Joh 7:37-39 Ds MG van Rooyen
15-06-2014 Informele Diens se Tema:
Ek is erfgenaam van God se oorvloed
Skriflesing: Rom 8:17-30 Ds MG van Rooyen
08-06-2014 Formele Diens se Tema:
Lewe Geesbeheers. (Nagmaal)
Skriflesing: Rom 8:1-17 Ds MG van Rooyen
29-05-2014 Hemelvaart:
Ons wag met afwagting vir ons Bruidegom se koms.
Skriflesing: Hand 1:9-11 en Open 22:6-21 Ds MG van Rooyen
25-05-2014 Informele Diens se Tema:
Geloof en 'n lewe van geloof is gebou op God.
Skriflesing: 2 Tim 1:1-18 Ds MG van Rooyen
18-05-2014 Formele Diens se Tema:
Die Heilige Gees maak ons medewerkers van God.
Skriflesing: 2 Kor 6:1-13 Ds MG van Rooyen
18-04-2014 Formeel/Informeel: Goeie Vrydag preek:
Wie is Jesus vir jou?
Skriflesing: Mark 5:33-41 Ds MG van Rooyen
17-04-2014 Formeel/Informeel: Lydensweek preek:
Jesus het almal wat Hom kruisig en hulle wat saam met Hom gekruisig word, lief.
Skriflesing: Luk 23:26-43 Ds MG van Rooyen
15-04-2014 Formeel/Informeel: Lydensweek preek:
Jesus het 'n besetene lief.
Skriflesing: Mark 5:1-20 Ds MG van Rooyen
13-04-2014 Formele Diens se Tema:
God het ons in liefde vrygespreek deur Jesus Christus
Skriflesing: Rom 5:1-11 Ds MG van Rooyen
16-03-2014 Informele Diens se Tema:
God se liefde
Skriflesing: 2 Tess 2:1-4; 8; 13-17 Dirk van der Mescht
16-03-2014 Formele Diens se Tema:
Die Here het ons lief.
Skriflesing: 2 Tess 2:1-4; 8; 13-17 Ds MG van Rooyen
23-02-2014 Formele Diens se Tema:
Ons is kosbaar vir die Here. Hy ag ons hoog en het ons lief.
Skriflesing: Jesaja 43 Ds MG van Rooyen
16-02-2014 Informele Diens se Tema:
Die liefde en omgee van die Here is elke môre nuut.
Skriflesing: Klaagliedere 3 Ds MG van Rooyen
09-02-2014 Formele Diens se Tema:
Liefde is...
Skriflesing: 1 Joh 4:7-21 Ds MG van Rooyen
02-02-2014 Formele Diens se Tema:
God is die Pottebakker en ons is die klei
Skriflesing: Jeremia 18:1-17 Ds MG van Rooyen
26-01-2014 Informele Diens se Tema:
God se nuwe lewe vloei deur ons na mekaar en na die res van die wêreld.
Skriflesing: Esegiël 47 Ds MG van Rooyen
19-01-2014 Formele Diens se Tema:
Kyk nie angstig nie, maar gelowig rond in 2014.
Skriflesing: Ps 42 - 43 Ds MG van Rooyen
12-01-2014 Informele Diens se Tema:
God se brief aan ons vir 2014.
Skriflesing: Jer 29:1-14 Ds MG van Rooyen
05-01-2014 Formele Diens se Tema:
Geloof bepaal my uitkyk op 2014.
Skriflesing: Num 13:1-2; Num 13:17-14:11 Ds MG van Rooyen


† Na bo †
© 2009-2021 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.