Vigs Hulplyn
0800 012 322
 
 
Action & Outreach
041-454 3500
078 143 4599
Kontak: Nozipho Bacela
Care Ministry
041-365 1135
083 708 0880
Kontak: Moira Boshoff
Emmanuel Advice Care Centre
041-481 0647
084 604 3035
Kontak: Wayne Leander
Help Trust
041-581 3870
082 320 8476
Kontak:Lana Hunneyball
House of Resurrection Haven
041-481 1515
073 110 5409
Kontak: Agnes Bouwer
Jongilanga HIV/Aids Home
Based Care

041-454 7489
084 433 2959
Kontak: Nosipho Peter
Sophakama Community
Based Development

072 117 9310
 
Kontak: Namhla Sineke
St Cuthbert's Mission to
Children Affected by HIV/Aids

041-374 0863
083 798 2301
Kontak: Michelle Werth
Umzamo Rescue Mission
041-484 3369
082 743 1155
Kontak: Nombulelo Priscilla Mafu
LifeLine
041-373 8882 kantoor [opleiding, werkwinkels]
041-373 8666 krisislyn
Kontak: Susan Potgieter
ATTIC
041-506 1415
041-506 1249
 


Waar kry ek nog inligting?

1. CABSA - Christen Vigsburo vir Suidelike Afrika Tel. 021-873 0028 of 011-796 6830
                  e-pos: management@cabsa.co.za
                  skryf: CABSA, Posbus 16, Wellington, 7654
                  webwerf: www.cabsa.co.za www.cabsa.org
2. Vigsforum van die NG Kerk familie Tel. 012-342 0092
3. CLF Vigstrust (Christelike Lektuurfonds) Tel. 021-873 6964 Faks. 021-864 3677
                  e-pos: aidstrust@clf.co.za
                  skryf: Privaatsak X19, Wellington, 7654
                  webwerf: www.clf.co.za


Daar IS hulp beskikbaar as jy probleme ondervind ten opsigte van byvoorbeeld:

Algemene lewenskwaliteit, depressie, doelwitstelling, effektiewe tydsbenutting, emosionele steurnisse, geloofsworsteling, kreatiwiteitsvaardighede, motivering, potensiaal-ontwikkeling, positiewe ingesteldheid, prioritisering, sterwensbegeleiding, streshantering, traumaverwerking of verhoudingsprobleme.

Hulpbronne vir berading:

Die Bybel:

Filippense 4:13 "Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee."
Hebreers 13:5 "God self het gesê: Ek sal jou nooit verlaat nie. Jou nooit in die steek laat nie."
Psalm 121:5-6 "Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie."

Ander hulpbronne:

Instansie Telefoon Berading
AA 041-585 3626 Ondersteuning vir alkoholiste en families
Alternative Pregnancy Centre 041-373 3717 Berading: voor en/of na aborsie
CMR 041-484 3554 Maatskaplike hulpverlening
FAMSA 041-585 9393 Gesins- en huweliksberading
LifeLine 041-373 8882 Gratis berading vir bogenoemde
Radiokansel 021-917 7037 Berading Bellville kantoor
SANCA 041-487 2827 Vir alkoholiste en dwelmverslaafdes


Bybeltekste om te oordink:


Rom 12 Matt 25:34-46 Joh 8:3-11 Matt 6:14-15 Luk 6:35-37
2 Kron 7:13-14 1 Joh 1:9 Ef 1:7 Ps 103:8-9 Miga 7:19
Joël 2:13 Matt 5:7 Spr 3:5-6 1 Joh 4 Rom 8:38-39
Luk 10:25-37 Jak 2:15-16 Job 6:14 Spr 14:21 Eseg 18:21-22
Kol 3:13 Ps 145:9 Ps 41:2 Op 3:10 Jos 1:9

As jy.... lees:
moeg is Matteus 11:28 - 30
dink iets is onmoontlik Lukas 18:27
voel niemand het jou lief nie Johannes 3:16; Johannes 3:34
nie krag het om voort te gaan nie 2 Korintiërs 12:9; Psalm 91:15
jouself nie kan vergewe nie 1 Johannes 1:9; Romeine 8:28
bang is 2 Timoteus 1: 17
bekommerd en frustreerd is 1 Petrus 5:7
eensaam is Hebrëers 13:5
dink iets is nie die moeite werd nie Romeine 8:28
iets nie kan verstaan/uitwerk nie Spreuke 3:5 - 6
onbekwaam voel Filippense 4:13
iets nie kan hanteer nie Filippense 4:19
dink jy is nie wys genoeg nie 1 Korintiërs 1:30

Tracy Engelbrecht se besluit
Tracy Engelbrecht [14] het haar ouers vertel dat sy 'n verhouding met David [19] gehad het en swanger was. Hulle was geskok, kwaad, bang en teleurgesteld. "Dit was 'n aaklige nag. Ek het hulle seergemaak en die skuldgevoel was aaklig. Ek voel steeds siek as ek aan daardie aand dink." Maar sy het nooit getwyfel dat hulle vir haar lief is en haar sou ondersteun nie. Haar wêreld is omver gewerp. Om 'daardie swanger meisie' te wees, het veroorsaak dat almal anders na haar gekyk het, veral omdat sy tot op daardie tydstip as 'n 'good girl' beskou is. Haar sosiale lewe het verander, omdat sy haar van haar vriende onttrek het. Die laaste paar maande in die skool was baie moeilik. Niemand was blatant lelik met haar nie, maar sy was baie afgesonder. Haar ouers het gelukkig verstaan dat die besluit om haar baba te hou, slegs haar besluit was en dit so aanvaar. Sy het onder hewige kritiek deurgeloop. Baie mense het aangeneem sy het rondgeslaap. 'n Non in die hospitaal waar haar seun gebore is, het vir haar gesê sy gaan hel toe. Die tiener Tracy het oornag verdwyn. Sy was nou verantwoordelik vir 'n ander mens en 'n self-gesentreerde tienerlewe is nie versoenbaar met goeie-ma wees nie. Tracy het matriek deur 'n korrespondensiekursus voltooi. Haar verhouding met David het egter doodgeloop.

Tracy se raad aan tieners: Aanvaar verantwoordelikheid. Vra hulp, maar neem die besluite self. Is jy bereid om moeilike keuses te maak om 'n goeie ouer te wees/ Moenie in ontkenning vasgevang word nie. Jy kan net een keer kies.

Raad vir ouers: Maak seker jou kind weet jy ondersteun hom/haar. Moenie jou kind dwing om 'n sekere besluit te neem nie. Dis een van die persoonlikste besluite wat enigiemand kan neem. Niemand het die reg om hierdie besluit namens iemand anders te neem nie. Maak seker jou kind is bewus van die gevolge en werk saam om 'n plan vir die toekoms te maak.

Wat sê tieners?
"Na my mening lê die probleem by die tieners se opvoeding. Ons leer van seks by die skool, maar dis gewoonlik 'n onderwerp vwaarvan die meeste onderwysers wegskram en wat die klas aflag. Van ons is gelukkig om ouers te hoor wat reg en verkeerd is, en ander nie. Ek dink die beste oplossing is om te wag vir die huwelik of om ten minste voorbehoedmiddels te gebuik. Maar onthou: dis nie altyd doeltreffend nie." [*Sannie Prins (15)] "Dis te veel verantwoordelikheid vir tieners, alles net oor 'n oomblik van swakheid." [*Marie Smit (16)] * skuilname

Vermoed jy dat jy swanger is? Die Alternatives Krisis Swangerskap Sentrum [Tel 041-373 3717] kan help:
a. Swangerskaptoetse b. Vertroulike berading c. Praktiese ondersteuning vir enkelmamma's d. Post-aborsie berading
Al die dienste is gratis.

Aanneming


† Na bo †
© 2009-2024 NG Kerk Kraggakamma. Alle regte voorbehou.